LINKIT
Yläkoulu
Globaalikasvatus UM

Suomen Ulkoasiainministeriön ​Globaalikasvatus-sivu tarjoaa vinkkejä kouluille ja varhaiskasvatukseen.
​Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Apulaisrehtori Pertti Kuosmasen esitys Merenrannalta maailmaan hankkeen koulutustilaisuudessa.
Maailmankoulu

Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutti ry:n globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille ja muille kasvattajille. Se tarjoaa materiaalipalvelu sekä järjestää koulutuksia globaalikasvatuksen eri teemoista. Materiaalipalveluun sisältyy mm. kehitys- ja globaalikasvatuksen opetusmateriaalipaketit, eli Maailmankoulun matkalaukut sekä nettisivusto, jolta löytyy yli 50 kansalaisjärjestön tuottamaa materiaalia. Maailman-koulun toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Kokkolassa.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe

on mahdollisuus tutustua siihen kansainvälisyyteen liittyvään aiheeseen, joka juuri sinua kiinnostaa. Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista.
Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas

kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Globalis

on interaktiivinen maailman atlas, jossa käyttäjä voi itse luoda omia karttojaan ja tilastokuvaajiaan. Globalis havainnollistaa kuvien avulla maailmassa vallitsevia erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ja tuottaa samalla tietoa siitä, millä tavalla ihmisen teot vaikuttavat planeettamme tilaan.​ Se toimii opettajan työkaluna globaalikysymyksiin tutustumisessa, ja verkkopalvelu onkin rakennettu erityisesti koulujen käyttöön.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Katso lisäksi: