Yhteistyö on voimaa
HAKU
Kun Kruunupyy ja muut Team Nord -lukiot suunnittelivat Senegal-hankettaan, arvokkaana apuna niille oli Kruunupyyn kansanopisto. Oppilaitoksen henkilöstöä on vuodesta 2002 osallistunut aktiivisesti useisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Senegalissa. Lukiot saivat kansanopiston kautta suoria kontakteja Senegaliin Fatickin alueeseen, joka valikoitui opiskelijoiden matkakohteeksi.

– Päättelimme, että ei ole mahdollista tehdä tällaista matkaa ilman kontakteja paikallisiin ihmisiin. Ryhmälle piti järjestää esimerkiksi majoitus, mahdollisuus kouluvierailuihin ja yhteydet paikallisiin avustustyöntekijöihin, taustoittaa hanketyöryhmän jäsen Nina Hansén Kokkolan ruotsalaisesta lukiosta.

Lukioiden muita yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Föreningen Teknik, energi och miljö, Punaisen Ristin Kruunupyyn osasto ja Lähetysseura, joka on ulkoministeriön yhteistyöjärjestö Senegalissa.

Oppilaitosten hanketyöryhmän jäseniä olivat Hansénin lisäksi rehtori Erland Slotte ja biologian sekä yhteiskuntatieteiden lehtori Åsa Rimpilä Kruunupyyn lukiosta, rehtori Bernt Klockars Kokkolan ruotsalaisesta lukiosta ja kehittämispäällikkö Martin Näse Kruunupyyn kansanopistosta. Senegalin päässä hanketyöryhmään kuuluivat opettajat Magette Mbaye ja Assane Dionei Lycée Coumba Ndoffene Diouf -lukiosta Fatickista.


Kulttuuritulkit petraavat taitojaan

Myös kaikki Senegaliin lähteneet opiskelijat osallistuivat suunnitteluun esittämällä omia ehdotuksiaan matkasta ja osallistumalla kahteen valmistelupäivään kansanopistolla. Opiskelijat lukivat Senegalista ja petrasivat taitojaan ranskassa, joka on Senegalin virallinen kieli.

Senegal 2014 -hankkeessa painotettiin viestintää, ymmärryksen lisäämistä erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä kohtaan, kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuuri-identiteetin merkitysten avaamista. Lisäksi haluttiin parantaa oman ja vieraan kulttuurin tulkintataitoja.

Näille taidoille tulee jälkeen käyttöä ainakin silloin, jos odotettu vastavierailu Senegalista toteutuu. Tavoitteeksi on asetettu, että syksyllä 2014 Suomeen kutsutaan ryhmä opiskelijoita ja opettajia tutustumaan maahamme ja kulttuuriimme.

Senegal tutuksi jo ennen matkaa. Opettajat ja opiskelijat        Lapset saivat lahjoja. Gabrielle Skähl ja Ellen Lillkaas
perehtyivät Länsi-Afrikassa sijaitsevaan matkakohteeseen      olivat varanneet lapsille muutaman yllätyksen.
jo etukäteen. Kruunupyyn kansanopistossa matkaan
valmistautuivat (vas.) Ellen Lillkaas, Jessica Storskrubb,
Carolina Heinonen, Amanda Frilund ja Kristina Slotte.


Ryhmä tutustui paikallisten koteihin. Assane Dioneis                           Eri värit, yhteinen maapallo. Senegalin ja
(keskellä) työskentelee rehtorina Fatickin kaupungissa                        Suomen liput liehuivat rinta rinnan Fatickissa  
sijaitsevassa yläasteen koulussa. Assanen perheen                              sijaitsevassa talossa, jossa suomalaiset
vieraana kävivät Nike (vas.) ja Nina Hansén.                                           kokoontuivat ja kävivät syömässä.
SITEERAUKSIA OTSIKOLLA
MATKAN JÄLKEEN

On ollut fantastista raapaista pinnalta kulttuuria, joka on niin erilainen kuin omani, ja saada tavata ja oppia tuntemaan ihmisiä, joilla on niin erilainen tausta kuin minulla. Ihmiset olivat avoimempia, sää oli lämpimämpi ja elinolosuhteet vähemmän ylellisiä Senegalissa kuin Suomessa. Ja vaikka en ehkä haluaisi muuttaa sinne, mielelläni kävisin uudestaan, ja ottaisin mukaan kaikki ystäväni niin että he voisivat ymmärtää, mistä minä puhun.
Amanda

Muistan parhaiten päivät, kun pelasimme jalkapalloa (päivä 8), kun bussimme jäi jumiin (päivä 5) ja päivän, kun vierailimme ystäväoppilaidemme luona ja tulimme paremmiksi ystäviksi heidän kanssaan (päivä 6).
Gabrielle

Aikani Senegalissa oli aivan liian lyhyt oppiakseni tuntemaan maata jollain tavalla, siksi minulla on vaikeuksia kertoa millaista se oli. Uskon, että vaatii pitkän sulattelun ennen kuin täysin ymmärrän omia vaikutelmiani maasta, mutta juuri tällä hetkellä voin ainakin sanoa, että se oli ihanaa.
Amanda

Käännökset ruotsista


KRUUNUPYYN LUKION HANKE
        > Koulun yhteystiedot
> Senegal tarjosi yllätyksiä
> Yhteistyö on voimaa