YANZU – VERKOSTOHANKE

​​Yanzu – kiinan kieltä lukioissa on syksyllä 2011 alkanut Opetushallituksen tukema kansainvälistymisshanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kiinan kielen ja kulttuurin opiskelu Suomen lukioissa.
ITÄMERI -PROJEKTI - THE BALTIC SEA PROJECT

​​​The Baltic Sea Project ​​​on Unescon kansainvälinen ympäristökasvatushanke. Projekti pyrkii koulutuksen keinoin parantamaan oppilaiden ymmärrystä Itämeren alueen tilasta ja alueen ympäristöongelmista sekä lisäämään koulujen välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.
VENÄJÄN KIELEN JA VENÄJÄNKIELISEN OPETUKSEN ASIANTUNTIJAKOULU

Suomalais-venäläinen koulu tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta, verkostoyhteistyötä ja opiskelijoille kenttäharjoittelupaikkoja. Materiaalipalveluna toimii venäläisen kirjallisuuden, musiikin ja elokuvien lainaaminen muille kouluille. Suomalais-venäläistä koulua voi myös konsultoida venäjänkielen  oppimateriaalihankinnoissa.

CERN -TIEDEOPETUSVERKOSTO

Valtakunnallinen CERN -tiedeopetusverkosto on koko Suomen kattava verkostohanke, joka on tarjonnut tiedeopintoja suomalaisille lukiolaisille Sveitsissä CERNin hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa vuodesta 2001.
¡En espaÑol!

¡En español! -projekti on Opetushallituksen rahoittama kansainvälistämishanke, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää espanjan kielen opetusta, sekä espanjankielisten maiden kulttuurintuntemusta Suomessa.
ENSI

Kansainvälisessä ENSI-hankkeessa (Environment and ​School Initiatives) kehitetään ympäristökasvatusta kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti yhteistyössä opettajien, tutkijoiden ja hallintoviranomaisten kanssa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
IPPO - HANKE

Opetushallituksen rahoittama valtakunnallinen Japania lukiossa ja peruskoulussa - hanke Ippo käynnistyi elokuussa 2012, ja sille on myönnetty lisärahoitusta joulukuun lopppuun 2014. Hanketta koordinoi Rajamäen lukio.

Japania on opetettu Suomen lukioissa ja peruskouluissa ympäri maan parikymmentä vuotta. Kurssisisällöt kuitenkin vaihtelevat koulusta toiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää Japanin kielen opetusta peruskouluissa ja lukioissa.
GLOBE -projekti

​​GLOBE-projekti on kansainvälinen opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita yhdistävä ympäristötieteen ja -kasvatuksen verkko. Ohjelmassa havainnoidaan päivittäin ympäristöä ja tuotetaan tietoa, jonka tavoitteena on parempi ympäristön ymmärtäminen. GLOBE-ohjelmassa on mukana 111 maata. Suomesta ilmoittautui projektiin 125 koulua, mutta tällä hetkellä aktiivikoulujen määrä on n. kymmenen koulua.

​​​GLOBE = The Global Learning and Observations to Benefit the Environment program on maailman laajuinen toiminnallinen projekti, jossa oppilaat ja opettajat toimivat yhteistyössä tutkijoiden kanssa ympäristön hyväksi.
GLOBE toimintaa on ollut jo vuodesta 1995 lähtien ja tähän mennessä siihen on osallistunut 1,5 miljoonaa oppilasta tehden yli 22 miljoonaa mittaustulosta. GLOBE:n visio on edistää ja tukea ympäristön tutkimusta ja luonnon prosessien ymmärtämistä. GLOBE:n taustaorganisaatioina toimivat mm. NASA ja NOAA eli Yhdysvaltojen ilmatieteenlaitos.
VERKOSTOJA
FIS-STEPS

FIS-STEPS on valtakunnallinen englanninkielistä opetusta antavien koulujen verkostohanke. Hankkeen päätavoite on kehittää Suomen englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen laatua kansainvälisessä toimintaympäristössä kansainvälisyyden eri tasojen mukaisesti.
UNESCO-koulujen verkosto

Unesco-verkosto on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 10 000 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen yli 180 maassa.​​

Unesco-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti globaalikasvatus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.​​


​​
eTwinning - eurooppalainen opettajien verkosto

eTwinningiin on rekisteröitynyt lähes 400 000 opettajaa yli 180 000 koulusta ​eri puolilta Eurooppaa. eTwinning tarjoaa opettajille mahdollisuuden verkostoitua, etsiä projektikumppaneita ja ystäväluokkia, tutustua erilaisiin projektiaihioihin sekä lukuisia erilaisia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia lyhyistä webinaareista ja Twitter chateista Mooceihin, oppimistapahtumiin ja kontaktiseminaareihin.
Lue lisää vinkkejä ja ideoita suomalaisten eTwinning-lähettiläiden blogista​ tai kutsu lähettiläs koulullesi pitämään maksutonta koulutusta.