Tuoreimmat  materiaalit löytyvät tältä sivulta. Uusin materiaali on ylimpänä. Materiaali avautuu linkitetyistä sanoista uudelle välilehdelle.​
Kansainvälisyyden mentoriverkoston seminaari 29.01.2013

​​​Kansainvälisyyden valtavirtaistamisen haaste - Mihin mentoreita tarvitaan?
            opetusneuvos Paula Mattila ​OPH

Osaamisen jakaminen verkostoissa - eTwinning
            opetusneuvos Yrjö Hyötyniemi​

            ​​Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa
            ​koordinaattori Tiina Sarisalmi


Seudullisen kansainvälisyysstrategian rakentaminen ja toteutus prosessina - case Joensuu
            rehtori Esa Räty

Seudullinen mentoriverkosto - case Turku
            kv-koordinaattori Helena Mikkola
            ​​
Seudullisen kansainvälisyyssuunnitelman rakenne ja osa-alueet - case Oulu
            projektipäällikkö Eija Ruohomäki

            ​​​​​​​Kansainvälisyyden mentorikoulutus osana seudullisen kv-strategian toimeenpanoa - case Joensuu
            englannin kielen lehtori Pia Martikainen​

    ​​​​​​    Kansainvälisyyttä Yyterissä

        ​​​​​​​​​​
Yyterin henkeä luomassa
            Opetusneuvos Paula Mattila​, OPH

​​​​
                ​​​​​​​Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa?

            Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, OPH
            ​
Voimaa verkostoitumalla: sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle
            ​​​Koordinaattori Tiina Sarisalmi, Mentorihanke

Verkkotyökaluja viestintään, vuorovaikutukseen ja tulosten levittämiseen
            Koordinaattori Tuomas Huhtala, POLKKA​​​

Kansainvälisyyden mentoriohjelma​​
            ​Koordinaattori Tiina Sarisalmi, Mentorihanke

Hankehallinnan perusteet
            Koordinaattori Kiti Lindén​, lärmiljöer & internationalisering -projekt

​​Finland vs. Kenya
            ​​Internationaliseringsprojektet Karleby vs. Kenya genomfördes som en gymnasiekurs med temat biståndsarbete vid Karleby svenska gymnasium läsåret 2012-2013. I filmen berättar studerande och lärare om kursens upplägg och innehåll. Filmen ska fungera som inspiration för övriga skolor som är intresserade av att starta liknande verksamhet. Filmen är gjord av fem studerande som deltog i kursen och producerad för koordineringsprojektet Lärmiljöer & Internationalisering, som finansierades av Utbildningsstyrelsen 2011-2013.​​

Meillä ja maailmalla, porilaisulvilalainen kv-strategia
            Rehtori Katri Ylitalo​​​, Meri-Porin lukio

Ops ja kansainvälisyys koulun johtamisen työkaluina​​
            Koordinaattori Arja Kemppainen, POLKKA​
            ​​​
            ​Käsitekartta -poppletit jakamisesta, eheyttämisestä ja verkostoitumisesta
            - ryhmä: Kansainvälisyyssuunnitelman laatiminen
            ​​- ryhmä:             Kv -verkoston luominen ja/tai kehittäminen
-
ryhmä: ​​            Kielitaidon laajentaminen ja kehittäminen
            - ryhmä:             Opetussuunnitelman Kehittäminen kansainvälisyyden näkökulmasta
            - ryhmä: ​​            Globaalikasvatus, yrittäjyys, oppilaitten osallistaminen

Kv-suunnitelmat kuntoon 20.11.2013 Kuopio
                        ​Verkkotyövälineitä kv-viestinnän ja -hanketyön avuksi                ​EU:n uusi Erasmus+ -ohjelmakausi, CIMO


                ​Verkkotyövälineet tulivat – muuttuuko koulujen kansainvälisyys? Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus


Kv-kehittäjän hankeviestintä - mitä verkkotyövälineitä käytät?
Kv-koordinaattori Tiina Sarisalmi, Orivesi/Opetushallitus
− Kerätään padletille tietoa yleisöltä: mitä työkaluja on käytössä kv-viestinnässä, niiden nettiosoitteet, käyttötarkoitus, arvio toimivuudesta.


Yhteistyöympäristöt verkossa - sisäinen viestintä  Tiina Sarisalmi


Kysely: Tukea työkalujen käyttöönottoon Tiina Sarisalmi

Sisältöä suunnitelmiinArja Kemppainen, koordinaattori,POLKKA
− kuratointipalvelu; scoopit
                    ​

Yhteenveto
Kyselyn tulokset, Tiina Sarisalmi
Miten Opetushallitus tukee tvt-kansainvälistäjää Paula Mattila  
Valtakunnalliset kansainvälisyyspäivät
                        ​Kuopiossa 20.-21.11.2013

                        ​​”Tuumasta toimeen – kv-suunnitelmat kuntoon Kallaveden rannalla”.Opetussuunnitelmauudistus etenee - globaaleja haasteita koulutuksessa
                Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus


Koulujen kv-toiminta tilastojen valossa
                Vastaava asiantuntija Siru Korkala, CIMO

                Kv-suunnitelmat teoriassa ja käytännössä
Teoreettinen näkökulma: Haaga-Helian vararehtori Lauri Tuomi
​Alueellinen käytännön esimerkki: Joensuun Niinivaaran lukion rehtori, kv-koordinaattori Esa Räty

                Työryhmätyöskentely: Miten edistän kv-suunnitelmallisuutta?

                ​Ryhmä 1: Kv + Ops = Koulun perustehtävä
                alustus: Liisa Jääskeläinen/OPH, pj. Nina Rekola CIMO

                Ryhmä 2: Opettaja kansainvälistymisen kehittäjänä
                alustus: Elisa Helin/OPH + case Jyväskylä, pj. Paula Mattila OPH

                Ryhmä 3: Koko koulu suunnittelee – tunnista yhteisön osaaminen ja resurssit
                alustus: Tiina Sarisalmi, pj. Mikko Nupponen CIMO

                Ryhmä 4: Kansainvälisyyttä kaikille asteille ja aisteille
                alustus: Leena Auvinen ja Esa Räty, pj. Jorma Kauppinen OPH

                Ryhmä 5: Seuraa, arvioi, tilastoi, skaalaa ja jaa
                alustus: Eija Ruohomäki, pj. Nina Eskola CIMO

Hankesato talteen! Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille 25.4.2014

Kv-hankesato talteen! Ops-perusteiden kansainvälisyys onkeen! - Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus​
Ajankohtaista Cimosta - Toimialajohtaja Mikko Nupponen, Cimo​​
​​Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti globaalikasvatuksen näkökulmasta - Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Opetushallitus​

Työpajojen esitykset ja ryhmätyökoonnit


Hankeselostuksistahyviin käytäntöihin
        Ryhmätyö-padlet        ​: http://padlet.com/wall/hyvatkaytannot
​​
​​Vauhtia ja virikkeitä kansainvälisyyssuunnitelmiin
Vauhtia ja virikkeitä kv-suunnitelmiin - Hankekoordinaattori Tiina Sarisalmi, yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelma
        ​Vauhtia ja virikkeitä kv-suunnitelmiin- CIMOn näkökulma - Toimialajohtaja Mikko Nupponen, Cimo​
        Ryhmätyö-padlet:  http://padlet.com/tiina_sarisalmi/kv-suunnitelmia​​
        ​​Työpajan materiaalit koottuina: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/Vauhtia+kv-suunnitelmiin

Hyvähankeviestintä ja visuaalisuus​​
Hyvä hankeviestintä & visuaalisuus - Heli Niska​, graafikko ja visualisoinnin ohjaaja, taidekasvattaja
Hankeviestintä - hyviä käytäntöjä ja sudenkuoppia - Marjo Uotila, Järvenpään lukio​
Ryhmätyö-padlet: ​​http://padlet.com/THuhtala/hq8xrff17iwk

Kehitysavusta kehityskumppanuuteen
Kehitysavusta kehityskumppanuuteen - Minna Mannert, järjestökoordinaattori (globaalikasvatus)Kepa ry
Ryhmätyö-padlet
​​
Autenttisuus ja omistajuus kielenopetustamuuttamassa
​​Autenttisuus ja omistajuus kielenopetusta muuttamassa - Annamari Kajasto, projektisuunnittelija, Helsinki​

​​Tutkiva oppiminenjailmiöpohjaisuus
Ryhmätyö-padlet:​​ http://padlet.com/THuhtala/udp46m9fbjbh

Hankkeiden hyvät käytännöt ja erilailla tekeminen toimintakulttuuriksi
Hankkeiden hyvät käytännöt ja erilailla tekeminen toimintakulttuuriksi
Hankekoordinaaoottori Tiina Sarisalmi, yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelma​
​Ryhmätyö-padlet:​​ Johdatus seminaariin - Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus​

​​Unesco -tervehdykset:
        Professori Tapio Markkanen, Suomen UNESCO-toimikunnan puheenjohtaja: video​
        Ms​​​​ Livia  Saldari, International Aspnet Coordinator: Tervehdys​ seminaarin osallistujille
        ​Kasvatustyön kehittäjä Marja Laine, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry: Kulttuuriperintö

Millaiseen maailmaan opetussuunnitelmat meitä valmistavat? - Opetussuunnitelmapäällikkö Irmeli Halonen, Opetushallitus

Maailmankasalisuuden teemoja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa ja KOMPPI -hankkeessa - Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen​​​​​​​

Demokratia, osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen​​ UNESCO -kouluissa - Opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus

Työpaja: Aspnet-koulut ja järjestöyhteistyö​: Aspnet -koulujen yhteistyö -työpaja
Työpaja: Vinkkejä koko koulun ASPnet-profiilin kirkastamiseksi/toimintakulttuuri​
Työpaja: Uudistuvat opsit Aspnet -koulutyössä​

Aspnet -koulujen uusi oma some​​: Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
Kulttuuri-identiteetti & kasvatus
Koulu kohtaa maailman​​​​
Kansainvälisyys kantaa ja kannattaa

Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisSYYSpäivät 12.-13.11.2014

Keskiviikko 12.11.

                ​​​​​Kansainvälistäjien keinovalikoima kuntoon:
                ​Ylös, ulos ja maailmalle​​ - Tuomas Huhtala, POLKKA-projekti
                ​​​Toimintakulttuuri - Arja Kemppainen, POLKKA-projekti
​​Kansainvälisyys opetuksen eheyttäjänä - Tiina Sarisalmi, Kansainvälisyyden mentoriohjelma


                    eTwinning:
eTwinning - Yrjö Hyötyniemi, Mia Sandvik, Opetushallitus
eTwinning: Vastauksia ops-uudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin - Paula Mattila, Opetushallitus


                ​Lyhyt oppimäärä Erasmus+:aa, Nordplussaa ja muita ohjelmia kouluille:
                ​​​                Löydä piilotettu osaamisesi -työvälineet julkaistu, Satu Syyrakki
                    ​
Työelämä tarvitsee piilotettua kansainvälistä osaamista

                ​
Torstai 13.11.

Eväitä ja innostusta opetussuunnitelmatyöhön, näkökulmana kansainvälisyys - Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä ja Opetusneuvos Paula Mattila, OPH
Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? - Kristi Raik, Ulkopoliittinen instituutti

            ​​​​            Ryhmäkeskustelut:

                    Ryhmä1:
                    Ryhmä 2: Kanna kaikki oppilaat kansainvälisyyten - Tiina Sarisalmi, Kansainvälisyyden mentoriohjelma
                    Ryhmä 4: Globaalikasvatuksella kestävään tulevaisuuteen – mikä on oleellista? - Opetusneuvos Paula Mattila, OPH


        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille

            Aika: Tiistai 21.4.2015 klo 9.30 - 15.30 9.30 - 15.30
            Paikka: Työväenmuseo Werstas, Galleria Bertel,
                          Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere

            Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet kutsuvat koulujen kansainvälistäjiä verkostoitumaan, keskustelemaan, ideoimaan ja jakamaan asiantuntijuuttaan perusopetuksen ja lukion uudistuvien opetussuunnitelmien tiimoilta.

Ohjelma            ​​​
Materiaali:
Elävä kirjasto

Kv-hankesato talteen! Ops-perusteiden kansainvälisyys onkeen​!
                Opetusneuvos Paula Mattila​
                    ​​

                ​​
Kansainvälisyys ja laaja-alainen osaaminen/Työpistetyöskentelyn tulokset:
Eheyttäminen
Kestävä elämäntapa
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2
Osallisuus
Tieto- ja viestintäteknologia​​
            ​​            
Koulu post 2016
Työpajan ohjeet​
Haasteet ja mahdollisuudet​
                ​​

Koulu post 2016​​
            Koordinaattori Tiina Sarisalmi​ blogissaan

KANSAINVÄLISYYTTÄ YYTERISSÄ
            ​KANSAINVÄLISYYDEN DYNAAMISET TILAT


#kvhelmi

                ​​
​​
Torstai 3.9.2015 - OPPIMISYMPÄRISTÖPÄIVÄ

Opetusneuvos Paula Mattila OPH: OPS-perusteiden näkökulma
​Elävä kirjasto
        ​
        ​Yliarkkitehti Reino Tapaninen OPH: 
Oppimisympäristöt innovatiivisten tilaratkaisujen ja kansainvälisyyden
                näkökulmasta

            ​Koordinaattori Arja Kemppainen POLKKA: Johdatus ryhmätyöhän -             Kansainvälisyyden tilat​​
Ryhmätyöohje ja ryhmätyön tulokset​

                Koordinaattori Tiina Sarisalmi GLOPS: ​Gallery walk - ohje

Lupausten seinä​
            Mikä on Padlet?
            ​
            Tuulia Pasanen: ​            Porilaisten globaalipelit käyttöön - globaalikasvatusta ryhmissä eri pelejä
kokeillen
Innokas-verkosto ja Tiina Korhonen: Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille; esitys 1,                 esitys 2, esitys 3
Paula Mattila: Neuvontapaja kv-valtionavun saajille 
Tytti Voutilainen: Ajankohtaista CIMO:sta
                ​


Perjantai 4.9.2015 - OPETUSSUUNNITELMAPÄIVÄ

Professori, Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta: Tieto- ja viestintätekniikka, globaalikasvatus ja innovaatiot oppimisessa

Kansainvälisyys on täällä, nyt
Koordinaattori Tiina Sarisalmi GLOPS: 
eTwinning live/Hangout
Opetusneuvos Jukka Tulivuori OPH: Kansainvälisiä oppimisympäristöjä
Global Innokas - koordinaattori Tiina Korhonen: Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

            RYHMÄTYÖ
            ​Opetusneuvos Paula Mattila: Miten uusien ​​​OPSien hienouksista jäsennetään arjen kv-työtä?
Globaalikasvatus, maailmankansalaisen kompetenssit: ryhmätyön                 tuotokset
Kehityskumppanuuden portaat: ryhmätyön tuotokset
                ​Koulujen 
kv-vuosikello: ryhmätyön tuotokset
            Kansainvälisyyden tasot ja osallistujien määrät: kuva

            ​​
OPS työpistetyöskentelynä: ​
Autenttinen oppiminen ja uudet opetussuunnitelmat: ryhmätyön tuotokset
Osallistaminen ja uudet opetussuunnitelmat: ryhmätyön tuotokset

Oppimisen arviointi ja eriyttäminen: ryhmätyön tuotokset


            Opetusneuvos Paula Mattila OPH: Tulevia kansainvälisyyden tapahtumia

            ​​​Koordinaattori Arja Kemppainen: Kiireettömyys​ ja Läpikäymisen pedagogiikka
UNESCO-ASPNET-KOULUJEN SEMINAARI

                ​​
OPETUSHALLITUKSESSA 

                ​​10.-11.9.2015Kansainvälisten asiain suunnittelija Kati Anttalainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö:
YK ja UNESCO 70 vuotta. Post2015- näkymiä 

            Opetusneuvokset Liisa Jääskeläinen ja Pekka Iivonen, Opetushallitus            ​​​​​​:
Maailmankansalaisuus ja ihmisyys perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016


Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus:
Ajankohtaista Unesco-ASPnet -verkostosta


Kehittäjäopettaja ​Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut:
Polaris-hanke ja Oulun OceanApp-argonautit

UNESCOn periaatteet uusissa opetussuunnitelmissa: työryhmätyöskentelyä
                Esiopetus ja ala-aste: OPS ja  globaalikasvatus,  ASPnet Strategy 2014 - 2021 ja tuotokset
                Yläaste: tuotokset
                Lukio:​ tuotokset
                ​Mitä maailmankansalaisuuden kompetenssit voisivat olla?
         ​​​
Kansanedustaja Pekka Haavisto;
Ihmisarvon loukkaamattomuus Post-2015

 Rehtori Satu Elo, Latokartanon koulu, Helsinki :
Miten rauhanrakentamista voi oppia

​​
        Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus:​
Kielikasvatus voi pelastaa ihmishenkiä​
​​
        Käyttötietoa UNESCO-työhön, ​ryhmätyöt ja gallery walk
        Yhteisen hyvän äärellä kulttuureissa ja uskonnoissa
        Ihmisoikeudet historiallisena jatkumona
        Vuorovaikutus - osallisuus - demokratia​​: Oppimisprojektin suunnittelu
        ​Työryhmien tuotokset
        UNESCO-ASPNET-KOULUJEN SEMINAARI - ryhmätyöt perjantaina klo 13 - 15.30
        ​​​
​​​Unesco-ASPnet -strategiasapluuna, Paula Mattila - Työryhymien tuotokset​

Kehityskumppanuuden portaat, Paula Mattila

​​Maailmankansalaisen kompetenssit, Liisa Jääskeläinen


MANSESTA MAAILMALLE – MAAILMA MANSESSA

Miten maailmankansalaisuutta rakennetaan?

Mansesta Maailmalle

​Yleissivistävän koulutuksen 7. kansalliset kansainväliSYYSpäivät Tampereella 25.–26.11.2015

OHJELMA:

Keskiviikko 25.11
14.30 Iltapäivän työpajat
Torstai 26.11

10.00 Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtosen tervehdys Mansesta Maailmalle


10.45 Aamupäivän työpajat
13.30 Iltapäivän työpajat
Seinäjoella tavataan ensi vuonna!​ -
KV-TREFFIT KOKKOLASSA 24.4.2016

KV-TREFFIEN OSALLISTUJAT ESITTÄYTYVÄT PADLETILLA

11.00 – 11.30 Ajankohtaisia näkökulmia yleissivistävään koulutukseen, opetussuunnitelmauudistuksiin sekä kärki- ja muihin kehittämishankkeisiin Johtajat Jorma Kauppinen OPH ja Peter Johnson Kokkolan kaupunki.
Kv-treffien avaus - Peter Johnson

11.30 – 12.00 Lyhyet OPH:n kehittämishankkeiden esittelypuheenvuorot ​
12.00 – 12.45 Mobiilirata – pohdi, keskustele ja vastaa – teemoina uusi ops ja oppimisen kehittäminen – kv-koordinaattori Tiina Sarisalmi​
12.45 – 13.00 Korkeantason päivitystä: missä Suomi menee nyt? Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustajaTuomo Puumala videolla, Karleby svenska gymnasiumin opiskelijat haastattelevat

14.00 - 14.30 Johdatus monialaisuuteen ja laaja-alaisuuteen - eurooppalaiset ja globaalit verkostot koulujen muutoksen ja opettajien ammatillisen kehittymisen vauhdittajina ​
14.30 - 16.00 Ulos mukavuusalueilta ja parviäly käyttöön – yhteistyö ja kehittäminen yli rajojen. Mitä on monialaisuus, laaja-alaisuus ja rajojen ylittäminen minun koulussani? – Gallery Walk -ryhmätyö​
16.30 - 17.00 Näkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen, pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen – koulut kohtaavat globaalin haasteen  Kristina Stenman, maahanmuuttojohtaja TEM

17.00 Järjestäjien loppusananen, tilaisuus päättyy

LINKKEJÄ JAKELUUN:

eTwinning-lähettiläiden blogi
Vantaan verkkopedot ja tvt-gurut

Suomi-koulujen seminaari

Aika: 3. - 5.8.2016
Paikka: Opetushallitus
Seminaarin ohjelma​​​​

Lue lisää Suomi-kouluista ja niiden toiminnasta ulkomailla Opetushallituksen sivuilta​​

Seminaarin antia:
Digiloikasta apua kiireeseen, materiaalipulaan ja eriyttämiseen - työpaja Suomi-koulujen suomen kielen opettajille

Muita seminaarin ​materiaaleja ilmestyy Suomi-koulujen tuki ry:n sivuille
UNESCO ASPNET KOULUJEN SEMINAARI 6. - 7.9.2016
​​
Ennakkotehtävä-Padlet​ - liittyen maailmanperintökohteisiin
Ennakkotehtävämateriaalit:
​If you don't understand, how can you learn? - UNESCO Global Education -raportti​​

Laying the Foundation to Measure Sustainable Development Goal 4​ - Unescon tilastoinstituutin (UIS) tuore julkaisu


6.9. Opetushallituksessa
Seminaarin avaus - Kansallisen kehittämisverkoston idea - Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus
Suomi ja SDG2030 - Suomen UNESCO-toimikunnan terveiset - Ylitarkastaja Maria Edel, opetus- ja kulttuuriministeriö
UNESCO-ASPnet-koulujen ajankohtaisia asioita: Kohti seudullisesti vahvoja ja kansainvälisesti näkyviä Unesco-kouluja:
       - Verkoston tilanne OPH:sta käsin, nettisivut, Pariisiin päivitetyt tiedot, mahdollinen rahoitus seutuyhteistyöhön - Opetusneuvos Paula Mattila​​
Mihin maailma on menossa? Miten suunnistaa globaalien keskinäisriippuvuuksien ajassa? - Kansanedustaja, FT Erkki Tuomioja​

Suomenlinnassa:​​​
Visiosta konkretiaan - maailmanperintöstrategiatyön ytimessä - Arkkitehti Maire Miettinen
Kulttuurin vuosikello - Materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi​
Operaatio maailmanperintö - Peli yläkouluikäisille - Ohjeita opettajille

7.9.Opetushallituksessa:
Vaikeista asioista opettaminen - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Suunnitelmat kuntoon Unesco-kouluissa - Opetusneuvos Satu Elo
Nuoret toimijoina eriarvoistumisen aikakaudella ​​​​- tutkijatohtori Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto
Johdatus aamupäivän ryhmätöihin + sapluunat - projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi​
​       - Ryhmä 1: SDG-2030
       - Ryhmä 2: Eettinen vastuu, vihapuhe ...
       - Ryhmä 3: Yhteiskunnan haasteet, koulun mahdollisuudet ja UNESCO-koulun kv-toiminta
Opettajat ilman rajoja - Inka Hopsu ja Jukka Tulivuori​
Koulu maailmaa muuttamaan - Hannu Niemelä, Kepa ry​
​Iltapäivän ryhmätöiden tulokset:
       - Polaris-verkosto - Oulu ja Pohjois-Suomi​ - Polaris-verkoston yhteiset nettisivut Wikispaces-ympäristössä 
 + oma Facebook-ryhmä​
       - Itä- ja Länsi-Suomen verkosto​ - Oma Facebook-ryhmä
​       - Jyväskylän seutuverkosto - Jyväskylän seudun Unesco-koulujen nettisivut
       - Pääkaupunkiseudun ​verkosto


Lisämateriaaleja ja linkkejä tärkeisiin aineistoihin:​​
UNESCO:n verkkosivu, jossa käsitellään väkivaltaisten ekstremismin ennalta​ehkäisyä

Opettajan opas väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn​ (UNESCO)
Living with Controversy, Teaching Controversial Issues through Education for Democratic Citizenship and Human Rights (EDC/HRE)​ (Euroopan Neuvoston käsikirja)
Ei rasismille - SPR:n sivusto

Animaatioita teemalla "Democracy and human rights at school"​​
KOULUTUS- JA VERKOSTOITUMISPÄIVÄ KANSAINVÄLISYYDEN VALTIONAVUSTUKSEN HAKIJOILLE 2016

​​Koulutuspäivän kutsu ja ohjelma

Tilaisuuden avaus – kansainvälisyys kehittämisverkostoissa - opetusneuvos Tiina Tähkä, OPH ​
Keitä me olemme? - Tiina Sarisalmi ja Nina Hansen
Osanottajat ja hankekuvaukset padletilla


​Ennakkotehtävä:
Globaalikasvatusvertailu - Karoliina Inha​
Globaalikasvatus oppijan​ kompetensseina - Karoliina Inha
        - Ryhmätöiden tulokset: kv-osaamisen taulukko
Kansainvälisyys uudistetuissa opetussuunnitelmissa - ryhmätyön johdattelijoina Tiina Sarisalmi ja Nina Hansén​


​​Kv-toiminnan haasteita ja ratkaisuja kansallisessa ja paikallisessa kehittämistyössä
       - Maailmankansalaiseksi kasvaminen ja kasvattaminen - Tiina Sarisalmi​

        - ​Kielikasvatus - Maria Ahlholm
        - Kulttuurisalkku - Mänttä-Vilppulan hanke-esimerkki - Taina Peltonen​

Kansainvälisyysklinikat
        - Kv-hankkeen hyvä hallinto, seuranta, raportointi – ohjausta valtionavustusta saaneille ​​- Paula Mattila ja Marja ​Savilepo
Kv-kompetensseista, OPSeista ja hankehallinnasta - Paula Mattila
Talousasioita - Marja Savilepo
Muu rahoitus - malli​​
        -​ Svenska projekt - Nina Hansen
        - Kv-toiminta opsin palveluksessa – ohjausta ja vertaisohjausta kaikille kv-valtionavustusta hakeneille ​- Tiina Sarisalmi 
Kv-hankkeen toimintasuunnitelmapohja/-lomake​ - TS
VALTAKUNNALLISET KANSAINVÄLISYYSPÄIVÄT Seinäjoella 1. - 2.11.2016

Tiistaina 1.11.2016​
Johdattelu teemaan:
Miksi kansainvälisyys ja kulttuurien välisen kohtaamisen taito ovat tärkeitä? - Tuulikki Zouiter ja Aino Pajaniemi

Työpajat
A. Kv-strategia tukemassa alueen kansainvälistymistä. Miten koulu tulee mukaan?
Kansainvälisyys ja kehittäminen - Paula Mattila​
​B. Laadukas ERASMUS+ -liikkuvuushanke ja hyvät käytännöt - kehitä osaamistasi Euroopassa - Sirkka Säikkälä
C. Ideasta hankkeeksi: hyvän ERASMUS+ -kumppanuushankkeen elementtejä - Tytti Voutilainen​
                                         D. Pohjan koulun eTwinning hanke - Healthy Ball​ - Tuulikki Zouiter

​​​​​​​Keskiviikkona 2.11.2016​​​

Tilaasuuren avaus - perusopetusjohtaja Jari Jaskari
Kansainvälisyyden tilanne pohjalaisittain - perusopetusjohtaja Jari Jaskari
Live-kuvitus esitysten sisällöistä - Linda Saukko-Rauta http://redanredan.fi/​
Mobiiliradan tuotokset ja tulokset - Tiina Sarisalmi​


Työpajat​  
A. Miten kehittää koulun kotikansainvälisyyttä tukemaan maahanmuuton nostamia osaamistarpeita
Johdatus työpajan teemoihin - Paula Mattila​
Kotikansainvälisyyttä Seinäjoella​​​ - Tuulikki Zouiter
Kotikansainvälisyyttä Vaasan malliin​
B. Mitä on kulttuurien kohtaamisen taito ja miten sitä voi opettaa eri oppiaineissa? + työryhmien tuotokset - Eija Ruohomäki
​C. Kuinka toteuttaa laaja-alaisia/monialaisia oppimiskokonaisuuksia? 
Globaalikasvatus Seinäjoen lukiossa - Katja Ranta ja Tarja Heikkilä
Monialaisuus Oriveden perusopetuksessa - Tiina Sarisalmi​​
Ryhmätöiden tulokset: monialaiset oppimiskokonaisuudet​   
          ​Muokattava lomakepohja monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua varten​  ​​​
          Malli: Tasa-arvo monialaisena kansainvälisenä projektina 5. tai 6. luokkalaisille​ (eTwinning)
D. Ihmisoikeudet, demokratia ja sovittelu opetussuunnitelmissa ja käytännössä - Satu Elo
          ​Agenda2030-juliste​
Moniste: miten YK:n uusi kehitysohjelma näkyy koulussa?​
E. Yritykset ja yhteisöt koulun kansainvälistymisen ja kieli- ja kulttuurisen osaamisen kumppaneina - Mika Koivupuisto, Lien Niemitalo, Jani Unkeri ja Pia Ketola​

Keynote
Att förebygga radikalisering och fostra till demokrati - Skolans ansvar, strategier och konkreta åtgärder  - professori Nihad Bunar​​​

Hanke-esittelyjä​​
Osallisena maailmassa - Marttilan koulun PLAN yhteistyöhanke​

Linkki CIMO:n ajankohtaisiin uutisiin: Kansainvälisyys on kouluissa arkipäivää
KOHTI MONIKIELISTÄ KIELIKASVATUSTA
​KAKSIKIELISEN OPETUKSEN KEHITTÄMISSEMINAARI OPETUSHALLITUKSESSA 10.2.2017

Seminaarin ohjelma​​

Hankkeiden esittelyt​​

Seminaarin avaus - yksikön päällikkö Anneli Rautiainen, OPH​​​​
Monikielisen kielikasvatuksen kielipolku päiväkodista perusopetuksen päättövaiheeseen - Opetusneuvos Annamari Kajasto, OPH ja
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH​

Kaksikielinen opetus uudistuneissa opetussuunnitelmissa - Tutkijatohtori Kristiina Skinnari, Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Työpajatyöskentelyä
A Kaksikielinen ja kielirikasteinen opetus näkyväksi koko koulun arkipäivässä - esimerkkejä ja ideointia, pj. konsultoiva kieltenopettaja, KT Päivi Pelli-Kouvo, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Espoon kaupunki
B Mitä on kaksikielisessä opetuksessa tavoiteltava kielitaito? Miten sitä arvioidaan? Mitkä ovat oppilaaksi oton perusteet? pj. Annamari Kajasto
FISTA:n esittely, Miika katajamäki​
C Opetuksen monenlaiset resurssit: aineistoja, ideoita ja tukea kaksikielisen opetuksen toteuttamiseen, pj. kieliluokkaopettaja Satu Koistinen, sivistystoimiala, Turun kaupunki,
D Verkostot avuksi kaksikielisen opetuksen ja oppimisen yhteistyöhön pj. kehittäjäopettaja Outi Verkama, kielirikasteinen opetus ja toiminta, varhaiskasvatus ja perusopetus, Tampereen kaupunki
E Hankeneuvontaa valtionavustuksen saajille, pj. Paula Mattila​​

Kielten mieli – maksiimeja monikielisen kielikasvatuksen puolesta - Opetusneuvos Katri Kuukka, OPH​​
Kuopion kv-treffit

Aika: Torstai 20.4.2016 klo 9.00 – 16.15
Paikka: Pohjois-Savon liitto, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio

● pohditaan kansainvälisyyden ja kansainvälistäjien merkitystä koulun muutoksessa ja opetussuunnitelman toimeenpanossa
● tulkitaan YK:n kestävän kehityksen agendaa (Agenda 2030) opetuksen ja oppimisen sekä koulun toimintakulttuurin näkökulmista
                                                 ● päivitetään koulujen kv-suunnitelmia uusien opetussuunnitelmien ja YK:n kestävän kehityksen viitekehyksissä

10.00 – 10.30 Kansainvälisyys ja muutosagenttius hallituksen kärkihankkeissa – Paula Mattila, Opetushallitus
10.30 – 10.45 Muutosagenttius käytännössä: kansainvälisyys ja koulun kehittäminen
             Merja Tissari, Pielaveden lukio
             Olli-Pekka Hiipakka, Latokasken koulu
11.00 – 12.15 Ryhmätyö: kv-vastaavasta koulun kehittäjäksi
​              Tuotokset jaetaan netissä: padlet-1 , padlet-2, padlet-3
              Ryhmätyö: Kv-vastaavasta kv-kehittäjäksi​
13.15 – 13.45 Muutos joka koskee kaikkia: Agenda 2030  
             Lea Pulkkinen sekä Mervi Pöysä, Kallaveden lukio
Kestävää tulevaisuutta rakentamassa - Heidi Meltovuo, Tampereen teknillinen lukio
14.30 - 14.45 Opetussuunnitelmauudistukset ja Agenda 2030: miten koulujen kansainvälisyys muuttuu? – Tiina Sarisalmi, Oriveden kaupunki
14.45 - 15.00 Koulun kv-suunnitelma OPS:n toimeenpanon tukena,
            Titta Kaukonen ja Tuula Koivukangas, Martti Ahtisaaren koulu
            Anna-Maria Fischer, Helsingin saksalainen koulu
15.00 - 16.00 Ryhmätyö: koulujen kansainvälisyyssuunnitelma muutoksen välineenä ​
            ​Tuotokset jaetaan netissä: padlet-kv-suunnitelma