Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ​​kansainvälisyys
TAPAHTUMAT

​Lukuvuosi ​2016 - 2017
Ylimpänä ajallisesti myöhäisin tapahtuma​
KV-TREFFIT KOKKOLASSA 27.4.2016

Kv-treffit järjestetään tänä keväänä Kokkolassa keskiviikkona 27.4. klo 11 - 17.
Huikea ohjelma, joka mahdollistaa entistä laajemman verkostoitumisen ja yhteistyön.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ohjelma
Ständien esittelyt

KV-TREFFIEN STÄNDIEN ESITTELYT:
Kv-treffeillä on mukana paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita ja hankkeita esittelemässä toimintaansa:


1. Kvarnen
Kronoby Folkhögskola KVARNEN har haft undervisning i svenska sedan 1989, finska sedan 2007. Språklinjen erbjuder heltidsstudier i svenska och finska, på nybörjar- och fortsättningsnivå. Vi följer utbildningsstyrelsens läroplan.

KVARNEN Kruunupyyn kansanopistossa on opiskeltu ruotsia vuodesta 1989, suomea vuodesta 2007. Kielikurssilla voit opiskella ruotsia tai suomea, alkeis- ja jatkotasolla. Noudatamme opetushallituksen opetussuunnitelmaa.

2. eTwinning
Kerromme eTwinning-ohjelmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kysy meiltä, me vastaamme. Nouda meiltä esite. Vastaa jo etukäteen leikkimieliseen kyselyyn: http://goo.gl/forms/qZpJJ9G7nO niin pieni palkinto odottaa sinua ständillämme 27.4. Allt detta kan du göra både på finska och svenska. www.etwinning.net & facebook.com/OPHeTwinningFinland

3. eKlasstandem
Det övergripande syftet med lärmiljöprojektet eKlasstandem är att på empirisk grund utveckla klasstandem som språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer inom språkundervisingen . Projektets genomförande äger rum vid pilotskolorna Gymnasiet i Petalax och Leppävirran Lukio i Savolax. De medverkande lärarna i finska vid Gymnasiet i Petalax är Marianne Backlund och Tiina Harkkila samt ikt-pedagog Simon Hansell. Vid Leppävirran Lukio deltar läraren i Svenska Satu Savolainen. Skolorna har beviljats medel från UBS inom ramen för Lärmiljöer. Lärmiljöprojektet ingår i ett samarbete med Åbo akademi och Vaasan Yliopisto. Projektets forskningsledare är Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik vid ÅA. Mera uppgifter ger rektor Margareta Bast-Gullberg vid Gymnasiet i Petalax.
http://www.klasstandem.com/eklasstandem/


4. NY-Nuori Yrittäjyys -projekti
NY-Nuori Yrittäjyys -projekti Kokkolan ruotsinkielinen lukio ja Toholammin lukio: Esittelyssä käytännönläheinen malli yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ruotsin - ja suomenkielisissä lukioissa. Yrittäjyyteen perehdytään NY-projektin siipien alla. Oppilaat perustavat yrityksen ja saavat valmennusta sekä perustamistoimissa että käytännön yrittäjän arkeen liittyvissä töissä. Opi tekemällä.


5. Nuorisokeskus Villa Elba
Esittelemme esimerkiksi koulujen kerhotoiminnaksi soveltuvaa International Club-toimintamallia, joka kannustaa nuoria tutustumaan kansainvälisiin mahdollisuuksiin, erilaisiin kulttuureihin ja globaalin maailman ilmiöihin. Lisäksi esittelyssä kesän tulevat kansainväliset Platform-leirit.


6. Karleby världskolan / Kokkolan maailmankoulu
Esittelyssä Kokkolan malli globaalikasvatuksen toteuttamiseen ruotsin - ja suomenkielisillä kouluilla ja lukiossa, sekä Maailmankoulun rooli toteutuksessa.
Tutustu koulujen arkeen mm. globaalikasvatuksen blogin kautta ja OPH:n rahoittamaan "Ikkunoita toisiin todellisuuksiin" -hankkeeseen.
https://globaalikasvatuskokkola.wordpress.com/2015/09/16/ikkunoita-toisiin-todellisuuksiin-hanke/


7. Kiviniityn koulun elävä kirjasto
Esittelyssä järjestöyhteistyöhanke (Taksvärkki) Maailmankansalaisen koulu, CIMO:n "Stand up for Your Rights" -projekti (teemana ihmisoikeudet draamallisin menetelmin), sekä Villa Elban EVS-toiminta koulun voimavarana. Teemoja lähestytään ensisijaisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta.


8. Expertnätverk i Svenskfinland
Expertnätverk i Svenskfinland – hur vi virtuellt kan utvidga lärmiljön och berika studiehandledningen med experter.
Expertnätverket är en avgiftsfri webbtjänst med syfte att främja kontakterna mellan å ena sidan arbetslivet och å andra sidan gymnasier eller skolor i åk 7 - 9. Du kan bekanta dig med Expertnätverk i Svenskfinland på www.expertnatverk.fi.


9. Klasstandem Vaasan lyseo/Vasa gymnasium
Lue hankekuvaus täältä: Vasamodellen

10. Afrikaprojekten till Kenya och Senegal - Karleby svenska gymnasium

11. Ammattikorkeakoulu Centria - Yrkeshögskola Centria
Centria-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Joka viides opiskelijoistamme tulee ulkomailta, ja kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tuovat kiinnostavan lisän kampustemme arkeen. Centrialla on 120 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, Santiago de Chilestä, Shanghaihin ja Lock Haven, Pennsylvaniasta Pariisiin. Joka vuosi noin 80 Centria-opiskelijaa suorittaa vaihtojakson tai harjoittelujakson ulkomailla ja sama määrä vaihto-opiskelijoita suorittaa opintoja meidän englanninkielisissä koulutusohjelmissa.

Yrkeshögkolan Centria är en av Finlands mest internationella högskolor. En femtedel av våra studerande är internationella och internationalisering med alla dess uttrycksformer och kulturell mångfald berikar vardagen på våra campus. Centria har utbytesavtal med 120 högskolor runt om i världen, från Santiago de Chile till Shanghai och från Lock Haven, Pennsylvania till Paris. Varje år åker drygt 80 Centria studerande på utbyte eller praktik utomlands, medan ungefär lika många utländska utbytesstuderande studerar vid våra engelskspråkiga utbildningsprogram.

12. Kepa ry – Koulu maailmaa muuttamaan
Esittelyssä järjestöjen yhteishanke Koulu Maailmaa Muuttamaan. Hanke tarjoaa tukea ja koulutusta opettajille, kouluille ja kuntien opetustoimille uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Kepan koordinoimassa hankkeessa on mukana on laaja joukko globaalikasvatusta edistäviä järjestöjä.

Lisätietoa: www.globaalikasvatus.fi/opekoulutus

KansainväliSYYSpäivät 1. - 2.11.2016 Seinäjoella

Tule noutamaan sytykkeitä ja palkeita kansainvälistymiseen etelä-pohjalaasin maustein. Kahdeksannet valtakunnalliset peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät järjestetään Opetushallituksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Seinäjoen kaupungin kanssa.

​​Päivät käynnistyvät tiistaina 1.11. klo 12.00 lounaalla ja klo 13.30 työpajoilla Framilla. Iltatilaisuus on Törnävän kartanossa. Varsinainen seminaaripäivä on 2.11. klo 9–15. Lisää tietoa päivistä syyskuussa kesälomien jälkeen.  

​Ja yhren tähren...merkkaa päivä jo kalenteriis.​​
Ohjelma
UNESCO ASPnet-koulujen seminaari

​Aika: 6. - 7.9.2016
Paikka: Opetushallitus
Kohdeyleisö: Suomen UNESCO-koulujen rehtorit ja opettajat
Alustava ohjelma
Koulutus kv-hankkeiden koordinaattoreille ja kv-valtionapua hakeneille

Aika: 19.9.2016
Paikka: Opetushallitus
Kohdeyleisö:​​ Kv-valtionapua 2016 hakeneet
Kutsu ja ohjelma
Lukuvuosi 2015 - 2016
Kv-treffit torstaina 20.4.2017 Kuopiossa

Teemoina mm. kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), kv-yhteyshenkilö koulunsa pedagogisena uudistajana ja muutosagenttina, kv-suunnitelmien päivitys uuden opetussuunnitelman toimeenpanoa helpottamaan, kärkihankkeet ja kv... ja mitä vielä?

Ohjelma​
Ilmoittautuminen