HAKU
YHTEYSTIEDOT
> SEINÄJOEN LUKION HANKE
                 > Yhteystiedot
​> 
Tietokoneita aids-orvoille
​> Zimbabwe tulee tutuksi
​> Kysely kartoitti työnäkymiä

OPPIMISMATKA STARTTASI UNELMISTA

Seinäjoen lukion hanke, yhteistyömaat Uganda ja Zimbabwe
Seinäjoen lukio tunnetaan vahvana globaalikasvatuksen osaajana. Eräs lukion saavutuksista on vuonna 2010 käyttöönotettu Maailma ulottuvillasi -kurssipaketti, jonka valinneet opiskelijat keskittyvät yksinomaan globaaleihin kysymyksiin kuuden viikon ajan. Muuta opetusta ei tuona aikana ole.

​​Lukio on myös tiivistämässä kumppanuuttaan kahden afrikkalaisen koulun kanssa. Toinen niistä sijaitsee Ugandassa ja toinen Zimbabwessa. Yhteistä molemmille oppilaitoksille on se, että niiden oppilaisiin kuuluu aids-orpoja.

​​Ugandan maaseudulla sijaitseva Kinoni-koulu on ollut varsin eristyksissä ympäröivästä maailmasta. Nyt kouluun on kuitenkin saatu tietokoneet ja laajakaistayhteydet Seinäjoen ja kahden muun oppilaitoksen tuella. Kinonin oppilaat ovat jo olleet Skype-yhteydessä pohjanmaalaiseen kumppaniinsa.

​​Toinen yhteistyökoulu on zimbabwelainen Dzivarasekwa High School. Keväällä 2014 käynnistyi koulujen yhteinen oppimismatka, jonka alkutaipaleella nuoret pääsivät pohtimaan itselleen tärkeitä teemoja, kuten ammattihaaveitaan. Opiskelijat molemmissa maissa vastasivat Work and Future -kyselyyn, joka paljasti sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä nuorten tulevaisuuden toiveissa ja työhaaveissa. Suomalaiset esimerkiksi työskentelevät enemmän koulun ohella, kun hararelaiset haluavat keskittyä tiiviimmin opiskeluun.

​​Seinäjoen lukio on lähtenyt rakentamaan kumppanuuksia nöyrin mielin, tavoitteenaan vastavuoroisuus ja toinen toisiltaan oppiminen. Yhteistyötä pohdittaessa oivallettiin, että unelmat ovat kaikille yhteisiä. Ne suuntaavat ajatuksia tulevaisuuteen ja saavat ihmiset punnitsemaan omaa asemaansa sekä arvokkuuttaan ihmisenä. Nuorille unelmat ovat erityisen tärkeitä, ja niistä syntyy helposti keskustelua sekä vertailua eri kulttuuripiirien välillä. Hankkeen nimeksi valikoituikin teeman mukaisesti Kaiken maailman unelmat.

Tietokoneita aids-orvoille
​Zimbabwe tulee tutuksi
​Kysely kartoitti työnäkymiä
Yhteystietoja ja lisätietoja
SEINÄJOEN LUKIO

Yhteyshenkilö

Apulaisrehtori Teijo Päkkilä | teijo.pakkila(at)edu.seinajoki.fi | Kirkkokatu 26, 60100 Seinäjoki
puh. 06 416 6213

Lukion kotisivut

KOMPPI -HANKKEEN YHTEYSTIEDOT


Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Kartat ja kuvalinkit
Tietokoneet saapuvat Kinoni-kouluun.
​Juuri ennen joulua 2013 toimitettiin 15 tietokonetta Seinäjoen lukion ugandalaiseen kumppanikouluun. Varoja tietokoneiden hankintaan keräsivät myös Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukio ja kanadalainen McNally High School.
KOULU
Seinäjoen lukio


HANKE
Kaiken maailman unelmat

KUMPPANIKOULUT
Kinoni High School, Uganda
Dzivarasekwa High School 2, Zimbabwe

MITÄ OPITAAN
Kulttuurien välisen viestinnän taitoja
Globaaleja kehityskysymyksiä
Omien opintosuunnitelmien tekoa
Tietotekniikka- ja projektityötaitoja

OSALLISTUJAT
Erityisesti globaalikurssien opiskelijat

TUOTOKSET
Tutkimus ja web-kyselypohja urasuunnitelmista
Kulttuurien välistä vertailutietoa
Työpajoja, videoita, blogi ym.

MATKAT
Seinäjoen lukion opettajia Zimbabween syksyllä 2014

ERITYISTÄ
Kumppanikoulujen oppilaina aids-orpoja
Lukio keräsi varoja Kinonin tietokoneistamiseen

​​
​LINKKEJÄ

Maailma ulottuvillasi
Seinäjoen lukion globaalikurssipaketti, opettajan opas

Work and Future -kyselyn tuloksia


Koneet asennettiin paikallisin voimin. Kinoni-koulun saamat tietokoneet ostettiin Ugandasta ja paikalliset ihmiset laittoivat ne käyttökuntoon. Asennusta valvoi koulun johtava opettaja.
Opiskelijat skypettävät Afrikkaan. Seinäjoen lukion nuoret ottivat yhteyttä afrikkalaisiin koululaisiin. Videokontaktin päätteeksi tanssittiin.
Skype-yhteys toimi harvoin vaivattomasti. Välillä Seinäjoen lukio kävi ugandalaisten kanssa neuvotteluja keskustelu-toiminnolla ja sähköpostitse.
Kuvat: Teijo Päkkilä ja Loyce Siima