Resursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kansainvälisyys -aihekokonaisuuden toteuttamisessa tarvittavaa
- rahoitusta
- toimivia verkostoja 
- kansainvälisyyssuunnitelmia
- kielikasvatusta​.


Nämä mielenkiintoiset resurssiosiot aukevat nimeä napsauttamalla uudelle välilehdelle.​
RESURSSIT
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ​​kansainvälisyys
​​​TOIMIVAT VERKOSTOT

​​Oman verkoston käynnistäminen voi tulla ajankohtaiseksi missä tahansa kouluun liittyvässä asiassa, jossa eri toimijat kohtaavat. Tärkeintä ovat hyvät ideat ja sopivat kumppanit, joiden kanssa verkostolle asetetaan tavoitteet.
RAHOITUS

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen edellyttää usein ulkopuolista rahoitusta, mutta rahoituslähteiden selvittäminen saattaa osoittautua työlääksi. Linkin takaa löytyvään listaukseen on koottu tiiviiksi paketiksi kattavasti tietoa erilaisista koti- ja ulkomaisista rahoituskanavista kansainvälistyjän avuksi.
KANSAINVÄLISYYSSUUNNITELMA​

​​Kunnissa ja kouluissa on alettu laatia yhä useammin asiakirjoja, jotka ohjaavat koulujen kansainvälistä toimintaa.
​Opetuksen järjestäjien kansainvälisyysstrate-giat ja koulujen kansainvälisyyssuunnitelmat tekevät kansainvälisestä toiminnasta jäsen-nellympää, monipuolisempaa ja laadukkaam-paa.
KIELIKASVATUS

​​​​Kielikasvatuksen päämääränä on monikielinen, kulttuurien välinen toimija. Tämän vuoksi tavoitteena ei olekaan perinteisesti painotettu yhden tai useamman kielen mahdollisimman erinomainen hallinta. Kielikasvatuksessa tähdätään useiden eri kielten kieli- ja kommunikaatiotaitoihin, myös ei-verbaalisiin.​​​