LINKIT
Rehtori
Teemaviikoista kehittämishankkeisiin

Siru Korkalan selvitys koulujen kansainvälisestä toiminnasta​

​​
Welcome to the Knowledge System for Lifelong Learning!

Tämä elinikäisen oppimisen tukijärjestelmä tarjoaa kattavasti ajankohtaista tietoa eri amiden elinikäistä oppimista tukevista kansallisista aloitteista ja käytännöistä.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
School education: equipping a new generation

Euroopan komissio tukee EU:n jäsenmaiden yhteistyötä koulujärjestelmien kehittämisessä.
​European Shared Treasure
​​​
Tutustu koulutuksen eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja löydä yhteinen eurooppalainen aarre. Täällä tuhannet opettajat, kouluttajat ja koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä jaken arvokasta kokemusta toisilleen.
Koulujen yhteistyöhankkeet

Koulujen yhteistyöhankkeet (school partnerships) tarjoavat kouluille mahdollisuuden tutustua eri Euroopan maiden koulujärjestelmään, vertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaa.
Opintovierailut

Elinikäisen oppimisen ohjelman opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja, 3-5 päivän pituisia vierailuja. Kohderyhminä ovat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat EU-maissa, ETA-maissa sekä EU:n jäsenehdokasmaissa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Katso lisäksi: