KOULUT JA HANKKEET
HAKU
YHTEYSTIEDOT
> LYSEON LUKION HANKE
        > Koulun yhteystiedot
> Kontakteja kumppanikouluihin
> Teemapäivä veti väkeä
> Mukana DaisyLadies
KOULUNKÄYNTIÄ KOLMELLA MANTEREELLA

Raunistulan koulun Koulupäivä maailmalla -hanke, kumppanimaat Etiopia ja Nepal
Raunistulan koulu kohoaa ylväästi korkean mäen päällä Vätin kaupunginosassa Turun keskustan kupeessa. Koulu
tähyilee näköalapaikaltaan paitsi ympäröivään yhteisöön, myös kauemmas. Aina kun ei tarvitse lähteä
ulkomaille, jotta oppisi tuntemaan muita maita ja kulttuureita.

Raunistulassa kaikki alakoulun luokat 1 - 6 otettiin mukaan hankkeeseen, jonka teemaksi hioutui Global School
for All – Koulupäivä Etiopiassa, Nepalissa, Suomessa ja maailmalla. Lukuvuosien 2013 - 2014 aikana oppilaat
ovat saaneet tilaisuuden tutustua koulupäivään eri maissa ja verrata sitä oman koulun arkeen.

Eri aineiden oppitunneilla on tutustuttu erityisesti kumppanuuskouluihin ja niiden kotimaihin, käsitelty muitakin
kansainvälisyyteen liittyviä teemoja ja järjestetty toimintapäiviä. Koska koulu lähti toteuttamaan hankettaan
kotikansainvälisyyden näkökulmasta, mukaan otettiin myös globaalikasvatusjärjestöjä ja paikallisia
maahanmuuttajataustaisia turkulaisia, jotka ovat pitäneet oppilaille työpajoja.

Työote on pyritty pitämään luovana, ja hanketta on toteutettu monipuolisesti eri oppiaineissa. Koska globaalin
vastuunkannon yksi tärkeimmistä tehtävistä on maapallon tulevaisuuden turvaaminen, projekti on tuonut
koulun arkeen vahvasti myös kierrätyksen.

Näkyvimmät tempaukset Global School for All -hankkeessa ovat olleet kaksi teemapäivää, joista toiseen
kutsuttiin vanhemmat mukaan. Eikä turhaan: tammikuisena lauantaina 2014 pidetty KOMPPI-päivä saavutti
suuren suosion. Paikalle saapui runsaasti vanhempia, jotka saivat myös seurata luokissa pidettyjä kielipajoja.Kontakteja Etiopiaan ja Nepaliin
Koulu kutsui lähiyhteisön koolle
DaisyLadies tuo kansainvälisyyttä kouluun


Yhteistyökouluina Mekdela Primary School Addis Abebassa Etiopiassa ja Siddha Beni Lower Secondary School Belbas Nepalissa.    


Oppilaat osallistuivat                                     Kumppanikoulu juhlii.                                  Oppilaan kuva Etiopiasta.
aktiivisesti hankkeeseen.                                                                                                                    
Yhteystietoja ja lisätietoja
RAUNISTULAN KOULU

Yhteyshenkilö

opettaja Markku Koski | markku.koski(at)turku.fi | Oikotie 1, 20300 Turku | puh. (02) 262 9436
Koulun kotisivut

KOMPPI -HANKKEEN YHTEYSTIEDOT


Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli NiskaKartat ja kuvalinkit
KOULU
Raunistulan koulu, Turku
Yhtenäinen peruskoulu, noin 640 oppilasta

HANKE
Global School for All – Koulupäivä Etiopiassa, Nepalissa, Suomessa ja maailmalla

IDEA
Koulupäivän vertailu eri maissa,
erityisesti Etiopiassa ja Nepalissa sijaitsevien kumppanikoulujen kanssa

MITÄ TEHTY
Käsitelty aihetta yli oppiainerajojen, luotu  visuaalista aineistoa kuten animaatioita, oppilaskunta teki esittelyvideon koulusta, järjestetty teemapäiviä, luotu yhteyksiä
kumppanikouluihin Etiopiaan ja Nepaliin. Toteutustapana myös kierrätys.

OSALLISTUJAT
Alakoulun luokat 1 - 6, yht. noin 285 oppilasta

TAVOITTEITA
Tuodaan esille koulutusta ihmis--oikeutena.Vahvistetaan kulttuurien tuntemusta,kotikansainvälisyyttä, globaalia vastuunkantoa ja oppilaiden osallisuutta.

ERITYISTÄ
Vahvaa järjestöyhteistyötä. Kumppanina
maahanmuuttajanaisten yhdistys
kotikansainvälisyyttä tuomassa, lisäksi
yhteistyötä globaalikasvatuksessa mm.
Planin, Rauhankoulun ja Taksvärkin kanssa. Tuotetaan malli kotikansainvälisyyden hyödyntämisestä
koulujen kumppanuushankkeissa.VIDEO
BLOGI

KOTIKANSAINVÄLISYYS
Raunistulan koulun KOMPPI-blogi
http://blog.edu.turku.fi/raunistulan
komppi/