HAKU
YHTEYSTIEDOT
> RAUDASKYLÄN OPISTON HANKE
                         > Yhteystiedot

> Matkalla kulttuurien vaihtopöytään
ILMASTONMUUTOS KOSKEE KAIKKIA

Raudaskylän lukion hanke, yhteistyömaa Botswana
Ilmastonmuutos koskettaa koko maailmaa, mutta miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa sen etenemiseen? Entä miten eri kulttuureissa ja elinympäristöissä elävät nuoret suhtautuvat kestävän kehityksen kysymyksiin?

Näitä teemoja ja monia muita pohdittiin Raudaskylän Kristilliseen Opistoon kuuluvan lukion KOMPPI-hankkeessa Toimi paikallisesti – ajattele globaalisti. Taustalla oli lukion vuoden 2013 - 2014 yleisteema, kestävä kehitys. Viime vuosien painopisteisiin lukiossa on kuulunut myös kansainvälisten kontaktien vahvistaminen. Tavoitteena on ollut laajentaa perspektiiviä tutuista Euroopan maista laajemmalle, aina Afrikkaan asti.

Kestävä kehitys tuntuu usein kaukaiselta ja abstraktilta asialta, johon voi olla vaikea päästä kiinni. Jotta opiskelijat pääsisivät siihen käsiksi tavallista syvällisemmin ja vuorovaikutteisemmin, lukioon perustettiin Kestävän kehityksen Keke-kerho. Se kokoontui lukuvuoden aikana 12 kertaa. Mukana oli 25 opiskelijaa, jotka tekivät teemaa näkyväksi erilaisin toiminnallisin menetelmin. Pohdittavakseen opiskelijat valitsivat itseään eniten kiinnostavan aiheen, ilmastonmuutoksen.

Hankkeen aikana opiskelijat syventyivät aiheeseensa tekemällä kyselyitä kestävää elämäntapaa uhkaavista asioista ja analysoimalla näiden kyselyjen tuloksia. Lisäksi he laativat postereita ja kuvituksia sekä osallistuivat keskusteluihin sosiaalisen median sivustoilla. Kuvaamataidon ryhmä myös visualisoi teemaa tekemällä kuvataideteoksia.

Myös lukion muut opiskelijat ja kymppiluokka syventyivät kestävään kehitykseen oppilaitoksen teemapäivillä. Niiden aikana opiskelijaryhmät esimerkiksi perehtyivät omiin YK:n ympäristöohjelmiin liittyviin teemoihinsa ja koostivat niistä esityksiä toisille.

Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Raudaskylän Kristillinen Opisto on yksi Suomen vajaasta sadasta kansanopistosta. Vuonna 1920 perustettu opisto kertoo tarjoavansa monipuolista koulutusta humanistis-kulttuurisessa perinneympäristössä. Vuosiopiskelijoita on noin 240.

Lukion lisäksi ”Rauskista” löytyy esimerkiksi kymppiluokka ja aikuisten perusopetusta. Oppilaitoksessa voi suorittaa myös muun muassa suntion, päihdetyön sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon. Tarjolla on lisäksi avoimen yliopiston opintoja. Monille Ylivieskan kävijöille on tuttu Raudaskylän Soiva Kesä.


​​Matkalla kulttuurien vaihtopöytään
Yhteystietoja ja lisätietoja
RAYDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO 

Yhteyshenkilö

Rehtori Jukka Hautala |  jukka.hautala(at)rko.fi| 
puh. 050 344 2796

Opiston kotisivut

KOMPPI -HANKKEEN YHTEYSTIEDOT


Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Kartat ja kuvalinkit
KOULU
Raudaskylän lukio


HANKE
Act Locally Think Globally – A Case Study on UNEP

KUMPPANIMAA
Botswana

TOIMINTA
Kestävän kehityksen Keke-kerho kokoontui 12 kertaa
Koko koulun teemapäiviä

MITÄ TEHTY
Kyselyitä ja niiden analysointia
Keke-kerhon käytäntö
Postereita ja kuvitusta
Sosiaalisen median sivustoja

OSALLISTUJAT
Lukio ja kymppiluokka

TAVOITTEET
Pohtia kestävän kehityksen teemaa tavallista syvemmin
Lähtökohtina toiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus

MATKAT
Oppilaita ja opetushenkilöstöä Hosainaan toukokuussa 2014

​​ERITYISTÄ
Tarkastellaan YK:n ympäristöohjelman UNEP:in teemoista ilmastonmuutosta

BLOGI
​​​Raudaskylän KOMPPI-blogi​
Ilmaston lämpeneminen uhkaa. Raudaskylän lukion opiskelijat syventyivät hankkeessaan ilmastonmuutoksen kysymyksiin.