Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen edellyttää usein ulkopuolista rahoitusta, mutta rahoituslähteiden selvittäminen saattaa osoittautua työlääksi. Kansainvälistymisen koordinaatiohankkeet ovat koonneet kansainvälistyjän avuksi listauksen, josta löytyy  kattavavasti tietoa erilaisista koti- ja ulkomaisista rahoitusläheteistä, hakumenettelyistä- ja ajoista sekä linkkejä lisätiedon etsimiseksi. 
RAHOITUS
VINKKEJÄ RAHOITUKSEEN
Rahoitusvinkit sisältävät mahdollisimman kattavasti sellaisia kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituskanavia, joiden kautta on mahdollista hakea rahoitusta peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyden kehittämiseen, liikkuvuuteen, verkostoitumiseen sekä muuhun rajat ylittävään yhteistyöhön.

Jaottelu:
1. Pohjoismainen yhteistyö
2. EU:n Erasmus+ ja muut EU-ohjelmat
3. Muut ulkomaiset rahoituslähteet
4. Kotimaiset rahoituslähteet
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

1. ​​Nordplus

​Nordplus Junior

- kohderyhmät: esi- ja perusopetuksen sekä lukion oppilaat,
​opettajat ja muu opetushenkilöstö esiopetuksessa
- toiminnot: liikkuvuus, verkostot ja yhteistyöhankkeet
- tavoitteet: vahvistaa ja kehittää koulu-yhteistyötä sekä
​luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja Baltiassa
- ​hakemusten  jättöpäivä: 1. maaliskuuta.
​Lisätietoja:

www.nordplusonline.org/eng/junior
www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior

Nordplus Horisontal
- mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön eri koulutustasojen ja sektoreiden välillä
- edistetään innovatiivisia, perinteiset aihepiirit ylittäviä hankkeita, maiden välistä elinikäiseen oppimiseen liittyvää yhteistyötä sekä innovatiivisia kielihankkeita
- esim. uusien, innovatiivisten kurssien kehittämiseen tai alan tutkimustulosten soveltamiseen käytännössä
​-​ omaa tai muiden tahojen rahoitusta 50 %.
​- hakemusten jättöpäivä  1. maaliskuuta
​Lisätietoja:

​www.nordplusonline.org/eng/horizontal
www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_horisontal

​​Nordplus Pohjoismaiset kielet
- tavoite: vahvistaa kielten ymmärtämistä sekä lisätä kiinnostusta pohjoismaisia kieliä, kulttuureita ja elinolosuhteita kohtaan
- tuetaan erityisesti lasten ja nuorten pohjoismaisten kielten ymmärtämistä, sekä kehitetään oppimateriaalia, menetelmiä ja strategioita, jotka vahvistavat pohjoismaisten kielten ymmärtämistä kaikilla koulutusasteilla
​- esim. yhteisten konferenssien järjestäminen, opetusmenetelmien ja – materiaalin kehittämishankkeet, julkaisut ja tutkimushankkeet
- viimeinen jättöpäivä: 1. maaliskuuta.
​Lisätietoja:

www.nordplusonline.org/eng/nordic_languages
www.cimo.fi/ohjelmat/pohjoismaiset_kielet


2. ​​​​Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahasto
Kulturfonden för Sverige och Finland

​​Rahastolla on kahdenlaisia apurahoja:
- yleisiä apurahoja
- oleskeluapurahoja

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
•lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
• lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
•käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
Lähtökohtana on, että rahaston tukemien hankkeiden tulee olla kaikille avoimia ja suunnattuja laajalle kohderyhmälle. Hankkeita, joissa on mukana nuoria, tai jotka on suunnattu nuorille, priorisoidaan erityisesti. Lisäksi etusijalla ovat myös hankkeet, joissa hakijan rooli on toimia välittäjänä, esim. opettajat, toimittajat jne.


3. Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Rahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja
​kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät.
• Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa.
• Apurahoja:
- ​vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-alueilla: 
  ​​arkkitehtuuri, kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, teatteri, tanssi
​- toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen
​- kieliopintoihin
- tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä)
- kirjallisuuden käännöstoimintaan
- leirikouluja varten

Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa.


4. ​ Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Rahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä
​ja kulttuurivaihtoa ​sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Se jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.
Hakea voivat ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät.
​Apurahoja:
- vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-alueilla:
​arkkitehtuuri, kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, teatteri, tanssi, kirjallisuus
- ​toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen
- ​kieliopintoihin
- ​tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä)
- ​kirjallisuuden käännöstoimintaan
- ​leirikouluja varten
Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa.


5. Suomalais-islantilainen kulttuurirahasto

Rahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä
​ja kulttuurivaihtoa ​sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Se jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.
Hakea voivat ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset, lapsi- ja nuorisoryhmät.
​Apurahoja:
- vaihtotoimintaan mm. seuraavilla kulttuurin osa-alueilla:
​arkkitehtuuri, kuvataide/taideteollisuus, elokuva ja valokuva, musiikki, teatteri, tanssi, kirjallisuus
- ​toisen Pohjoismaan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen
- ​kieliopintoihin
- ​tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä)
- ​kirjallisuuden käännöstoimintaan
- ​leirikouluja varten
Apurahojen hakuaika on yleensä helmikuussa.


​​
6. Pohjola -Norden

​​​Pohjoismainen yhteistyö koulutoiminnan ja vaihto-ohjelmien alalla
​on ​ollut pitkään tärkeä osa Pohjola-Nordenin toimintaa. Pohjoismaisiin
​vaihto-ohjelmiin osallistuu Pohjola-Nordenin kautta vuosittain tuhansia
​oppilaita ja opettajia. Vaihto-ohjelmien lisäksi Pohjola-Norden tarjoaa apua ja yhteistyötä kouluille ja opettajille erilaisten seminaarien, konferenssien, vierailujen, matka-avustusten, kirjapalkintojen ja opetusmateriaalien muodossa.
​Opiskelijoille ja koululaisille on tarjolla paljon erilaisia apurahoja pohjoismaisiin opintomatkoihin ja opiskeluun muissa Pohjoismaissa. Näiden lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat kartuttaa Pohjola-tietouttaan kieli- ja kulttuurikursseilla ja oppilaskonferensseissa. Stipendejä tulee anoa ennen vaihdon alkua tai matkalle lähtöä. Jälkikäteen tehtyjä anomuksia ei oteta vastaan.​

Stipendit:
​​​- Oppilasvaihto ja leirikoulut
- Vieraanvaraisuusraha
- Lukiolaisten kesäkurssit
- Ruotsinkielisten lukioiden kesäkurssi
- Ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijoiden stipendi
- Opettajien, tulevien opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendi
- Opettajien ystäväkuntastipendi
- Opettajastipendi

​Rahasto jakaa projektiapurahoja ja oleskelustipendejä, joita haetaan siinä maassa – Suomessa tai Ruotsissa – jossa hakija asuu tai toimii. Oleskeluapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai ryhmät. Oleskeluapurahan myöntäminen edellyttää hyvin perusteltua suunnitelmaa esimerkiksi opintokäynnistä, tutkimustoiminnasta tai kulttuurivaihtoon liittyvästä hankkeesta. Jos kyseessä on ryhmä, hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö on vastuussa apurahan selvityksestä.
Oleskeluapuraha kattaa korkeintaan 14 vuorokautta toisessa maassa.
HUOM!
​Hakuohjeet ruotsinopettajille myönnettävää tukea varten/SuomiI (oleskeluapurahat):
- uudet hakijat asetetaan etusijalle - opettajan tulee perustella oleskeluapurahan tarve - opettajan tulee perusteella, mitä hyötyä oleskelusta on opetuksen kannalta

​​Lisätietoja:
​Pohjola-Nordenin kouluvastava
​Ingrid Rönnow, puh. 044 733 5773
​Sähköposti: ​ingrid.ronnowatpohjola-norden.fi
​​​​​​​​​​​
KOTIMAISET RAHOITUSLÄHTEET

1. Ulkoasiainministeriö

Ulkoministeriö tukee kulttuuriyhteistyötä kehitysmaissa kerran vuodessa järjestettävällä haulla. UM myöntää vuosittain tukea kehitysmaissa ​toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.

​Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla mm. kulttuuriyhdistys, -järjestö tai oppilaitos niin kohdemaassa kuin Suomessa.
T​uki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.

Yhdyshenkilöä voi tavoitella keskuksen kautta: (09) 160 05 tai 578 15/julkisuusdiplomatian yksikkö/kulttuuri
​​​​

​​​​​​2. Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastot tukevat myös koulujen ​kansainvälistymistä kukin eri tavoin. Manner-Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa (AVI).
​Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

​​Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen virastoon:
Etelä-Suomen AVI
Itä-Suomen AVI
Lapin AVI
Lounais-Suomen AVI
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pohjois-Suomen AVI
​​​

​​​​3. Säätiöt

Säätiöiden tiedot perustuvat Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan nettisivuilta löytyviin säätiöihin (http://www.saatiopalvelu.fi/fi/saatiot-verkossa/).
​Säätiöt on jaoteltu tieteeseen ja tekniikkaan sekä taiteeseen ja kulttuuriin erikoistuneisiin säätiöihin sekä muihin, yleishyödyllisiin säätiöihin.
​Listauksen ovat koonneet Opetushallituksen rahoittamaan tiede- ja taideopetukseen sekä erityiseen osaamiseen ja lahjakkuuteen liittyvän kansainvälisen toiminnan koordinointihankkeen vetäjät Auli Siipola ja Tuomas Huhtala​​​​.


A)  Tiede ja tekniikka:

•Teknologiateollisuuden 100-vuotis juhlasäätiö
​Mitä? Rahoitusta yleissivistävän koulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeissa painotetaan erityisesti matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten aineiden opetusmenetelmien kehittämistä. ​Milloin ja miten? Haku syksyisin. Katso lisätietoja ja hakuohjeet osoitteesta http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/teknologiateollisuus-ry/teknologiateollisuuden-100-vuotissaatio.html

•Teknologiateollisuuden 100-vuotis juhlasäätiö Mitä? Rahoitusta yleissivistävän koulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeissa painotetaan erityisesti matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten aineiden opetusmenetelmien kehittämistä. Milloin ja miten? Haku syksyisin. Katso lisätietoja ja hakuohjeet osoitteesta http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/teknologiateollisuus-ry/teknologiateollisuuden-100-vuotissaatio.html

•Matemaattisten aineiden opetustyön tukisäätiö Mitä? Avustuksia on myönnetty mm. matka-apurahoiksi kansainvälisiin kongresseihin sekä kotimaassa pidettäviin kesäkursseihin. Milloin ja miten? Hakuaika keväisin. Lisätietoja antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nyström, puh (09) 462 920

•Fortumin säätiö Mitä? Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Milloin ja miten? Hakuajat huhtikuussa ja lokakuussa. Lisätietoja ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.fortum.com/fi/konserni/linkit/fortumin-saatio/pages/default.aspx

•Henry Fordin säätiö Mitä? Henry Fordin Säätiön tavoitteena on edistää moottoriliikenteen ja koneellisen maatalouden opetus- ja tutkimustyötä Suomessa. Säätiö on tukenut suomalaista opetusta ja tutkimusta jo 64 vuoden ajan. Milloin ja miten? Hakuaika vuosittain helmi-maaliskuussa. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet osoitteesta: http://www.henryfordinsaatio.fi/apurahat.html

​​​​​​
B) Taide ja kulttuuri

•Taiteen keskustoimikunta Mitä? Taiteen keskuskomitean sivuilta löytyy runsaasti vinkkejä erilaisiin taideprojekteihin liittyvistä apurahoista ja avustuksista. Toimikunta jakaa avustuksia mm. erilaisten taideyhteisöjen kansainvälisiin hankkeisiin. Milloin ja miten? Hakuajat vaihtelevat. Lisätietoja osoitteesta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/tkt/etusivu

•Opetusministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset Mitä? Sivuille on koottu tietoja ja hakuohjeita opetusministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvistä avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta. Ministeriö jakaa kymmeniä erilaisia avustuksia kulttuurialan toimijoille ja hankkeille. Milloin ja miten? Hakuajat vaihtelevat. Lisätietoja avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/index.html

•Alueelliset taidetoimikunnat:
​Mitä? Alueellisten taidetoimikuntien tehtävänä on edistää taiteen ja kulttuurin toimintaa maakuntatasolla. Tutustu oman alueesi taidetoimikunnan apurahoihin.

Hämeen taidetoimikunta www.hameentaidetoimikunta.fi
Etelä-Savon taidetoimikunta www.taideverkossa.net
​Keski-Suomen taidetoimikunta www.kstaide.net
​Lapin taidetoimikunta www.artslap.fi
Oulun läänin taidetoimikunta www.taiteenkeskustoimikunta.fi/oulunlaanintaide/
Pirkanmaan taidetoimikunta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/fi/web/pirkanmaa/pirkanmaan-taidetoimikunta
Pohjanmaan taidetoimikunta www.taidepohjanmaa.fi
​Pohjois-Karjalan taidetoimikunta http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/web/pohjois-karjala/pohjois-karjalan-taidetoimikunta
​Pohjois-Savon taidetoimikunta www.pohjoissavontaidetoimikunta.fi
​Satakunnan taidetoimikunta www.satakunnantaidetoimikunta.fi
​​Uudenmaan taidetoimikunta www.uudenmaantaidetoimikunta.fi
​Varsinais-Suomen taidetoimikunta www.vstaide.fi/

​•Kaleva korun kulttuurisäätiö Mitä? Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen kansanperinteeseen liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin. Yleisiä avustuskohteita ovat mm. näyttelyt ja pienimuotoiset kehittämishankkeet. Milloin ja miten? Hakuaika keväisin. Lisätietoja hausta ja aiemmista avustuskohteista osoitteessa http://www.kalevalakoru.fi/yritys/kulttuurisaatio

•Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö Mitä? Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta sekä alueen kotiseututyötä ja muuta kulttuuritoimintaa myöntämällä apurahoja Karjalaa käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen sekä kotiseutu- ja kulttuuriharrastus-toimintaan Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi Pohjoiskarjalaista syntyperää olevien, perustutkintoaan suorittavien nuorten opiskelua tuetaan opiskelustipendein. Milloin ja miten? Hakuajat vaihtelevat. Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.kkes.fi/apurahat/

​•Maaoja säätiö Mitä? Maaoja-säätiö jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Aiempina vuosina apurahaa on jaettu esimerkiksi opintoihin, opintomatkoihin, tutkimustyöhön, työskentelyvälineiden hankintaan, maahanmuuttajien asemaa käsitteleviin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin sekä maahanmuuttajataustaisten kirjoittajien hankkeisiin. Apurahoista päätettäessä etusijalle on asetettu erityisesti nuoret hakijat ja hankkeet, joiden kohderyhmänä ovat lapset tai nuoret. Milloin ja miten? Hakuaika yleensä keväisin maalis-huhtikuussa. Lisätietoja osoitteessa http://www.majaoja-saatio.fi/apurahat.htm.
​Huom! ​Vuonna 2012 ei ole apurahakierrosta vaan Majaoja-säätiö ja Tampereen konservatorio järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen lyömäsoitinkilpailun.

•Ympäristötaiteen säätiö Mitä? Perustamisvuodelta olevassa säädekirjassa säätiön tehtäväksi määritellään "korkeatasoisten rakennettujen ympäristöjen ja erityisesti niihin liittyvien taideteosten suunnittelun ja toteuttamisen edistäminen". Ympäristötaiteen käsitteen muuttumisen ja täsmentymisen myötä säätiön toiminnan painopiste on nykyisin varsin avarasti tulkitun ympäristötaiteen edistämisessä. Säätiö toimii ympäristötaiteen edistäjänä, tukijana ja aloitteentekijänä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tarjoaa asiantuntija-apua ympäristötaideteosten hankkimisesta kiinnostuneille tahoille, toimii sovitulla tavalla yhteistyötahona erilaisissa hankkeissa, mm. kilpailuissa sekä kanavoi kauttaan varoja erilaisille hankkeille yhteistyössä lahjoittajien kanssa. Säätiö edistää ja tukee paitsi teosten myös näyttelyiden, tapahtumien ja muiden ympäristötaiteeseen liittyvien hankkeiden toteuttamista. Lisäksi säätiö myöntää vuosittain kunniakirjan esimerkilliselle ympäristötaidekohteelle. Milloin ja miten? Katso lisätietoja säätiön toiminnasta ja sen tukemista taidehankkeista osoitteesta http://www.yts.fi/


C) Muut säätiöt

•Kansan sivistysrahasto: Mitä? Kansan Sivistysrahasto on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. Säätiön tarkoituksena on tukea työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä, kuten historian tutkimusta, yhteiskunnallista tutkimusta, opiskelua ja koulutustoimintaa, työväenliikkeen perinteiden vaalimista, yleistä kulttuuritoimintaa ja kansainvälistä solidaarisuutta sekä näihin liittyvää tiedotusta ja valistusta. Kansan sivistysrahasto koostuu kaikkiaan yli 80 erilaisesta rahastosta, jotka jakavat apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. Milloin ja miten? Hakuajat vaihtelevat eri apurahojen ja alarahastojen välillä, mutta pääsääntöisesti seuraavan kalenterivuoden apurahat ovat haettavissa edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Katso lisätietoja ja hakuohjeet osoitteesta http://www.sivistysrahasto.fi/

•Maakuntarahastot, Suomen kulttuurirahasto Mitä? Maakuntarahastojen tarkoituksena on maakunnan kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Rahastot tukevat ja edistävät tiede-, taide- ja muuta kulttuurityötä jakamalla vuosittain apurahoja ja palkintoja. Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston, 17 maakuntarahaston sekä erillisten nimikkorahastojen kautta. Milloin ja miten? Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle, maakuntarahastojen yhteinen hakuaika puolestaan tammi-helmikuulle. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.skr.fi/maakuntarahastot/
​​
​​​​​​​•Koneen säätiö Mitä? Koneen Säätiö myöntää apurahoja eri tarkoituksiin, mm. taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat. Apurahoja ei myönnetä yleisesti taiteelliseen työskentelyyn, vaan ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen. Päätöksissä suositaan työryhmien hankkeita. Milloin ja miten? Koneen Säätiön apurahojen hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 30.9. Lisätietoja sekä hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/esittely/

•Lapsi ja luonto säätiö Mitä? Säätiö myöntää myös avustuksia erilaisille yhteisöille ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävään työhön. Avustusten kohteiksi pyritään valitsemaan hakijat, joiden kanssa voidaan katsoa syntyvän yhteistyötä Sysmän tilalla. Säätiö pitää tärkeänä, että avustuskohteiden toiminnassa toteutuvat säätiön perusarvot. Säätiö haluaa tukea sellaista toimintaa, jossa toteutuu tasa-arvo, yhteisöllisyys, ihmisyyden ja luonnon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus sekä luovuus, rohkeus ja intohimoinen ote työhön. Säätiö tukee erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa, jossa korostuu ihmisen ja luonnon välinen suhde sekä kestävä elämäntapa. Milloin ja miten? Katso lisätietoja: http://www.lapsijaluonto.fi/6

•Olvi-säätiö Mitä? Olvi-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka sääntöjensä mukaan säätiö avustaa lasten sekä vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. Milloin ja miten? Avustusten ovat haettavissa kahdesti vuodessa huhti- ja lokakuussa. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet osoitteesta http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio/1

​​• Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne Mitä? Säätiön tehtäviin lukeutuu mm. yksityisen ylläpitämän päivähoidon, koululaisten iltapäivätoiminnan ja lasten kesätoiminnan tukeminen sekä stipendien ja avustusten jakaminen lukioille. Henkilökohtaisia avustuksia ei jaeta, ei myöskään tukea leirikouluihin eikä yksittäisille yhdistyksille lukuun ottamatta avustuksia iltapäivätoiminnan ylläpitämiseen.
​Vad? Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekreation för barn samt att dela ut stipendier och understöd åt gymnasier. Personliga understöd utdelas inte, ej heller understöd för lägerskolor eller understöd åt enskilda föreningar förutom för upprätthållande av eftermiddagsverksamhet. Milloin ja miten? Hakuaika vuosittain tammikuussa. Lisätietoja ja hakukaavakkeet osoitteesta http://www.britamariarenlundsminne.fi/
​När och hur? Ansökan bör insändas inom januari månad. Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketten finns på http://www.britamariarenlundsminne.fi/

​​​•Yksityisyrittäjäin säätiö Mitä? Yksityisyrittäjäin Säätiön tavoitteena on tukea yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä yhteiskunnassa. Säätiö jakaa pääasiassa tutkimusapurahoja, mutta myöntää avustuksia myös nuorisoon kohdistuvina erityisavustuksina yrittäjyyttä edistävien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Milloin ja miten? Hakuaika vuosittain tammikuussa. Lisätietoja osoitteesta http://www.yksityisyrittajainsaatio.fi/

•Aktiasäätiöt ja Säästöpankkisäätiöt Mitä? Aktiasäätiöihin ja Säästöpankkisäätiöihin pääasiallisena tehtävänä on edistää säästämistä sekä tukea kotiseutua ja huolehtia säästöpankkiliikkeen paikallisista perinteistä eri paikkakunnilla, mutta tämän lisäksi säätiöt tukevat muun muassa ympäristönsuojeluprojekteja, lasten ja nuorten liikuntaa sekä kulttuuriaktivisteja ja kotiseututoimintaa. Milloin ja miten? Avustuksia haetaan paikallisten ja alueellisten säätiöiden kautta ja hakuajat vaihtelevat paikkakunnittain ajoittuen yleensä keväälle. Lisätietoja ja linkit eri paikkakuntien säätiöiden yhteystietoihin löytyvät osoitteesta http://www.saastopankkisaatiot.fi/etusivu/etusivu
EU:n ERASMUS+ -OHJELMAT 

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014 - 2020.

Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle antaa koululle keinoja toteuttaa opetussuunnitelman oppimistavoitteita.

​​
Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuustoiminnot (KA1) tukevat koulun opetushenkilöstön sekä koulun kehittämistoimintaan osallistuvan henkilöstön lyhytkestoista (2 päivän – 2 kuukauden) opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla.

Liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista ja hankkeen kestoaika on yksi tai kaksi vuotta. Hanketoiminnan tulee perustua koulun/konsortion tarpeisiin ja sen eurooppalaiseen kehittämissuunnitelmaan.

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuustoiminnot:
•Ammatillinen kehittyminen ulkomailla
- kurssille tai muuhun koulutustapahtumaan osallistuminen
- job shadowing/observointi partnerikoulussa tai muussa alalle relevantissa organisaatiossa
•Opetusjakso ulkomailla
- opetushenkilöstöön kuuluva opettaa partnerikoulussa


Avaintoimi 2: Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet (KA2) (strategic partnerships) ovat yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisia kehittämishankkeita. Ne tarjoavat osallistujille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa tutustumalla muiden Euroopan maiden koulutusjärjestelmiin, vertailemalla ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja työskentelemällä yhteisen aiheen kanssa.

Kumppanuushankkeet perustuvat koulun kehittämistarpeisiin ja toiminnan tavoitteissa tulee olla myös yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Kumppanuushankkeet voivat olla pienempiä muutaman partnerin yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon; tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen, tai jotain näiden väliltä. Toimintatavoissa ja tukimuodoissa on laajat mahdollisuudet, ja hakija voi valita toimintaa usean eri vaihtoehdon väliltä.
​​​

Valmistelevat vierailut

Peruskoulut ja lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia), jotka suunnittelevat uutta yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2), voivat hakea valmistelevan vierailun apurahaa. Apurahaa myönnetään matka- ja oleskelukuluihin. Vierailu tehdään aina ennen hankehakemuksen jättämistä.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää valmistelevaan vierailuun eurooppalaisessa yhteistyöorganisaatiossa, joka sijaitsee Erasmus+ ohjelmamaassa. Yhteistyöorganisaatio on yleisimmin koulu, mutta se voi olla myös muu yleissivistävän koulutuksen organisaatio riippuen hanketyypistä.

Valmisteleva vierailu
• yhteistyökumppanit ovat jo tiedossa
• vierailun kesto on 1 – 5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
• vierailulla suunnitellaan hanketta, optimaalisesti kaikki tulevan yhteistyöhankkeen kumppanit ovat kokouksessa mukana

Kontaktiseminaarit

Lisäksi yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisia kehittämishankkeita suunnittelevat koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen organisaatiot sekä esim. kunnan sivistystoimi, joka suunnittelee alueellista kehittämishanketta, voivat hakea apurahaa kontaktiseminaariin osallistumiseen.

Kontaktiseminaari
• tavoitteena on käynnistää uuden Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisen kehittämishankkeen valmistelu
• keskittyvät tiettyyn aihepiiriin ja/tai hanketyyppiin
• osallistujia yleensä 40–60 eri puolilta Eurooppaa: mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita
• tuki matkakuluihin ja seminaarin osallistumismaksuun (joka yleensä sisältää myös majoituksen). Kontaktiseminaarin kesto on yleensä 4–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
• sopii erityisesti uusille toimijoille
• osallistujia valittaessa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Comenius- tai Erasmus+ -hankkeisiin.


Finland-U.S./U.S.-Finland Future Leaders -ohjelma

Future Leaders on CIMOn ja Yhdysvaltain suurlähetystön rahoittama, vaihto-oppilasjärjestö AFS:n toteuttama uusi ohjelma.

Ohjelma on suunnattu 16–17-vuotiaille, aktiivisille ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille lukiolaisille. Sen teemoina ovat johtajuustaidot ja aktiivinen kansalaisuus.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuuriemme välistä ymmärrystä, antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kehittää nuorten johtajuustaitoja yhdessä amerikkalaisnuorten kanssa.

Ohjelman toteutuksesta, nuorten hakuprosessista ja lähtövalmennuksista vastaa AFS Intercultural Programs Finland ry.


Kohti uudistuvaa koulua - vaihto-ohjelma Kanadan Albertan kanssa

Kohti uudistuvaa koulua (Transforming our Schools) on vaihto-ohjelma Suomen ja Kanadan Albertan välillä. Ohjelman tavoitteena on lisätä koulutussektorin yhteistyötä maidemme välillä.

Ohjelma tukee rehtoreiden, opettajien, muun opetushenkilöstön sekä oppilaiden/opiskelijoiden vaihtoja. Vaihdon tulee liittyä oppilaitoksen kehittämistoimintaan (esim. kouluviihtyvyyden ja tasa-arvon edistäminen, monikulttuurinen koulu, koulupudokkuuden ehkäisy, koulun johtaminen, opetussuunnitelmatyö).


Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisohjelma


Opettajat ilman rajoja -verkosto (OIR) pyrkii vahvistamaan suomalaisten opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten mahdollisuuksia osallistua opetussektorin kehitysyhteistyöhön. Suomalaisen osaamisen tuella tavoitellaan koulutuksen laadun parantamista kehitysmaissa. Ohjelmaa ohjaa OIR-verkoston ohjausryhmä ja hallinnoijana toimii CIMO.

Vapaaehtoisohjelma on suunnattu suomalaisille kansalaisjärjestöille, jotka lähettävät valitsemansa vapaaehtoiset opettajat järjestöjen koulutusalan kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Vapaaehtoisen opettajan työn tavoitteena on tukea opetustoimintaa, kehittää koulutusta ja opetussektoria kehitysmaissa sekä lisätä osallistuvien suomalaisopettajien globaalikasvatusosaamista.

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisohjelma on osa laajempaa Opettajat ilman rajoja -toimintaa, jota ohjaa verkoston ohjausryhmä. Vapaaehtoisohjelma toteutetaan ulkoministeriön erillisrahoituksen avulla. Aiemmin Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiseksi on voinut lähteä Kirkon ulkomaanavun hankkeisiin ja nyt toiminta on laajentunut koskemaan myös muita suomalaisia kansalaisjärjestöjä.
​​​
​​​


SÄHKÖPOSTILISTOJA

Näillä sähköpostilistoilla tiedotetaan myös rahoitusmahdollisuuksista:​​
​​
• Globaalikasvatus-lista
Ajankohtaisia uutisia, koulutus- ja tapahtumatietoja globaalikasvatustoiminnasta. Tarkoitettu globaalikasvatusverkoston jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Lisätietoa ja tilausosoite: http://www.kepa.fi/sahkopostilistat/globaalikasvatus-l


Erasmus+ -lista
Keskustelu- ja tiedotusfoorumi koulujen kansainvälistymisasioista vastaaville erityisesti EU:n Erasmus+ -ohjelmaan ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Junior-ohjelmaan liittyvistä asioista.
Tilaa täältä: https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius


• eTwinning
- Eurooppalainen uutiskirje: eTwinning-uutiskirje antaa tietoa eTwinning-kouluista ja tavoista, joilla koulut voivat osallistua. Sen tarkoituksena on luoda eTwinning-yhteisö, jossa opettajat voivat jakaa kokemuksiaan. eTwinning-uutiskirje lähetetään kuukausittain sähköpostitse 23:lla kielellä.
- Suomen uutiskirje: eTwinning/Suomi -listalle liittymispyynnöt: Yrjö Hyötyniemi Opetushallitus yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi


Muu tiedotus rahoituksesta
- valtakunnalliset KV-päivät
- alueelliset tapahtumat (esim. AVI:n järjestämät)
- kansalliset verkostot
- yhdistykset
- yliopistot
- www.rahoitus.fi (maksullinen)
- kilpailukutsut mm.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys