Jos haluamme, että koulu on oppilaille älyllisesti haastava ja yhteisöllisyyttä rakentava, tulee sen olla sitä myös opettajille. Opetussuunnitelmatyö ja sen yhteydessä tapahtuva kompetenssien pohdinta antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Halinen, I. (2011) Kompetenssiajattelu ja sen vaikutukset pedgogiikkaan. ​Teoksessa Jääskeläinen, l., Repo, T. (toim.) Koulu kohtaa maailman. MItä osaamista maailmankansalainen tarvtsee? Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2011:16.​​,
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys

Kotikansainvälisyys
Kansainvälisyyttä kaikille

​Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyössä valmistunut opas tukemaan opetussuunitelmien tavoitteita.

Maailmankansalaisen kompetenssit

​​Mitä maailmankansalaisen tulisi osata?

Kompetenssit on esitetty ​julkaisussa Koulu kohtaa maailman.
Kehityskumppanuuden portaat

Portaat kuvaavat kehityskumppanuuden vaiheita.

Portaat on esitelty ulkoministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä toteutetun Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -hankkeen ​​julkaisussa Kehityskumppanuutta oppimassa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Koulun kv-vuosikello


Koulun kv-vuosikello antaa käytännön esimerkin siitä, miten kansainvälinen toiminta ja globaalikasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita toteutetaan suunnitelmallisesti ja siten, että ne jakaantuvat tasaisesti kouluvuoteen.​​

​Kansainvälistäjän monet tehtävät


Työpohja paikallisen opetussuunnitelman tai koulun oman opetussuunnitelman kansainvälistymisen suunnitteluun​​.
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus

Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kokonaisuutta.​

Yleissivistävää koulutusta koskevassa lainsäädännössä sekä valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa kansainvälisyyttä käsitellään arvopohjassa, toimintakulttuurissa ja oppiaineiden kuvauksissa.

​Opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat kouluja rakentamaan kansainvälisyyttään niin, että se on yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden hyödynnettävissä.​​​​