Jos haluamme, että koulu on oppilaille älyllisesti haastava ja yhteisöllisyyttä rakentava, tulee sen olla sitä myös opettajille. Opetussuunnitelmatyö ja sen yhteydessä tapahtuva kompetenssien pohdinta antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.

                 ​Halinen, I. (2011) Kompetenssiajattelu ja sen vaikutukset pedgogiikkaan. ​Teoksessa                        Jääskeläinen, l., Repo, T. (toim.) Koulu kohtaa maailman. MItä osaamista                                      maailmankansalainen tarvtsee? Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2011:16.​​,
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys

Kotikansainvälisyys
Kansainvälisyyttä kaikille

​Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyössä valmistunut opas tukemaan opetussuunitelmien tavoitteita.

Maailmankansalaisen kompetenssit

​​Mitä maailmankansalaisen tulisi osata?

Kompetenssit on esitetty ​julkaisussa Koulu kohtaa maailman.
Kehityskumppanuuden portaat

Portaat kuvaavat kehityskumppanuuden vaiheita.

Portaat on esitelty ulkoministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä toteutetun Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -hankkeen ​​julkaisussa Kehityskumppanuutta oppimassa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Koulun kv-vuosikello


Koulun kv-vuosikello antaa käytännön esimerkin siitä, miten kansainvälinen toiminta ja globaalikasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita toteutetaan suunnitelmallisesti ja siten, että ne jakaantuvat tasaisesti kouluvuoteen.​​

​Kansainvälistäjän monet tehtävät


Työpohja paikallisen opetussuunnitelman tai koulun oman opetussuunnitelman kansainvälistymisen suunnitteluun​​.
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus

Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kokonaisuutta.​

Yleissivistävää koulutusta koskevassa lainsäädännössä sekä valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa kansainvälisyyttä käsitellään arvopohjassa, toimintakulttuurissa ja oppiaineiden kuvauksissa.

​Opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat kouluja rakentamaan kansainvälisyyttään niin, että se on yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden hyödynnettävissä.​​​​