LINKIT
Oppilas / opiskelija
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Lasten ja nuorten sivut - EU -pelit ja -tietovisat
​​
Tämän sivuston pelejä pelaamalla voit pitää hauskaa ja samalla oppia hyödyllisiä asioita. Toivottavasti viihdyt! EU toimii myös lasten ja nuorten hyväksi. Heidän on syytä tietää, mitä oikeuksia heillä on, millaista kohtelua he voivat edellyttää saavansa ja mitä heidän ei
tarvitse hyväksyä.
Yksilöllinen oppilasliikkuvuus

mahdollistaa vaihto-opiskelun peruskoululaisille ja lukiolaisille. Oppilasliikkuvuushankkeet (individual pupil mobility) ovat oppilaitosten välisiä yhteistyöhankkeita, joissa aiemmin Comenius-hankkeessa mukana olleet koulut lähettävät yhden oppilaan tai pieniä ryhmiä vaihtoon toiseen Comenius-kouluun Euroopassa. Vaihdon aikana oppilaat tutustuvat kohdemaan arkielämään ja kieleen käymällä koulua ja asumalla perheissä.
Svenska nu

Svenska nu -verkosto työskentelee paremman ja motivoivamman ruotsinopetuksen puolesta Suomessa sekä välittää ruotsinkielistä nuorisokulttuuria sekä Ruotsista ​ että Suomesta. Svenska nu:n toiminnan keskeisenä osana ovat kohtaamiset oppilaiden kanssa. Verkosto haluaa toimintansa välityksellä tavoittaa mahdollisimman monia nuoria oppilaita, opettajia, vanhempia ja päättäjiä. Svenska nu on mm. kehittänyt konseptia kieltenopetuksen yhdistämiseksi osaksi muita kouluaineita (esimerkiksi mediakasvatus Tidningen i skolan -projektin puitteissa, ruuanlaittokurssit ruotsiksi jne.), järjestänyt jatkokoulutusta ruotsinopettajille sekä tuottanut uutta interaktiivista verkko-oppimateriaalia.
Kieli viestii

Oppilaille –sivuilta löytyy oppilaalle tarkoitetut espanjan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielen viestinnälliset harjoitukset vuosiluokille 3-9. Lisäksi ranskan kieleen löytyy tehtäviä myös lukio-opetukseen. Tehtäviä voi harjoitella tai kerrata kotona oppitunteja varten.
Katso lisäksi: