CIMO

Cimo on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta.

​​Yleissivistävän koulutuksen uutisia -blogi
Opetushallitus, CIMO​​, eTwinning, 
Ulkoasiainministeriö
OPETUSHALLITUS

Opetushallituksen kansainvälistymisen sivusto tarjoaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja rahoituksesta sekä materiaalilinkkejä.
Edu. fi -sivustolle on kerätty tietoja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta, verkostoitumisesta, rahoituksesta ja hyödyllisiä yhteystietoja ympäri maailman. 

​​
Opetushallitus järjestää yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa "pyöreän pöydän" keskusteluja kulttuurien välisestä oppimisesta suomalaisessa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Pyöreään pöytään kuuluu suurlähetystöjen, kulttuurikeskusten, kielikoulujen ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurienvälisestä oppimisesta. 
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ​​kansainvälisyys
ULKOASIAINMINISTERIÖ

Kehitys - Utveckling-verkkojulkaisu on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.
eTwinning

​​eTwinningillä halutaan rohkaista eurooppalaisia opettajia ja oppilaita yhteistoiminnalliseen oppimiseen verkon välityksellä. eTwinning  on osa Erasmus+ ohjelmaa. Lue lisää eTwinningistä täältä.