OPETUSSUUNNITELMAT

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys


​​
​Lue pohdintoja kansainvälisyyteen, globaalikasvatukseen ja uusiin opetussuunnitelmiin liittyvistä erilaisista teemoista GLOPS-hankkeen blogista