Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys
KOULU
KUNTA
SIDOSRYHMÄT
VALTA-
​KUNNALLINEN
NÄKYVYYS
Hankkeen näkyvyys on viestintää, vuorovaikutusta, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteisöllisyyttä. 

Hankkeen reaaliaikaisen etenemisen seuraamiseksi voi ylläpitää avointa verkkosivustoa tai blogia, johon tuloksetkin kirjautuvat.

​​Oman työyhteisön, rehtorin, henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien tietoisuus hankkeesta on näkyvyyden ensiaskel, josta viestintä etenee kunta-, sidosryhmä- ja valtakunnalliselle tasolle.

Hankkeelle voi luoda viestintäsuunnitelman, josta on hyötyä kaikille hankkeeseen osallistuville. ​​​Suunnitelman avulla lisätään näkyvyyttä ja parannetaan tunnettavuutta, välitetään tietoa, markkinoidaan tapahtumia, herätetään keskustelua, levitetään tuloksia ja kehitetään toimintaa. Viestintä yhteisöllistää tuomalla eri toimijoita yhteen, motivoimalla, herättämällä luottamusta ja edistämällä sitoutumista.  
Lisätietoa hankeviestinnästä CIMON ohjeissa.

Hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt on ilo jakaa.  Hyviä kansainvälistymisen käytäntöjä esitellään POLKKA- sivustolla, jossa käytännöt on jaettu kansainvälisyyden tasojen perusteella. Jakaminen onnistuu näiden ohjeiden mukaisesti. ​

Opetushallitus kokoaa kaikki kouluissa tuotettavat hyvät käytännöt omille sivuilleen muhkeaksi kokonaisuudeksi. Muistathan jakaa hyvät käytännöt sielläkin.​​
​Jaathan hankkeesi hyvät käytännöt!