HAKU
YHTEYSTIEDOT
> MIKKELIN LUKION HANKE
      > Yhteystiedot
> Matkan satoa poimimassa
> Vanhat tutut apuna

KUULUISAT KUMMIT VIRITTIVÄT KOULUKUMPPANUUTTA

Mikkelin lukion hanke, yhteistyömaa Namibia
Pohjois-Namibiassa sijaitseva Oshigambon lukio on kuulunut jo pitkään maan arvostuimpien opinahjojen joukkoon. Lukiolla on myös vanhastaan siteitä Suomeen. Tämä tausta oli hyvin tiedossa Mikkelin lukiossa, joka halusi luoda tiiviin yhteistyösuhteen Oshigambon lukion kanssa. Tavoitteena on rikastaa yhteistyön avulla molempien lukioiden toimintaa.

Oshigambon lukion perusti vuonna 1960 Mikkelin lukion edeltäjän Mikkelin Lyseon entinen oppilas Toivo Tirronen. Valmistuttuaan matematiikan opettajaksi Tirronen lähti lähetyssaarnaajaksi Afrikan Ambomaalle, jonne perusti keskikoulun ja lukion. Hän toimi oppilaitosten rehtorina 15 vuotta. Tirrosta arvostetaan edelleen Namibiassa merkittävänä kansansivistysmiehenä.

​​Pitkäaikaisia Suomen ja Oshigambon välisiä suhteita on haluttu vaalia molemmissa maissa, myös nimekkäiden kummien voimin. Heihin kuuluu presidentti Tarja Halonen, joka kävi Namibiassa vuonna 2011. Vierailullaan Halonen esitti toiveen, että Oshigambo löytäisi kummikoulun Suomesta. Myös Mikkelin Lyseon entinen oppilas, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on ollut edistämässä yhteistyötä. Liikanen tutustui moniin namibialaisiin nuoriin opiskeluaikoinaan 1960–1970-luvuilla.

​​Mikkeliläisten ja Oshigambon lukion välistä yhteistyötä viriteltiin jo vuonna 2010. Uuteen vauhtiin kumppanuuden rakentamisessa päästiin Opetushallituksen KOMPPI-hankkeen myötä. Erilaisten alkuvaikeuksien jälkeen yhteistyön muodot alkoivat selkeytyä ja konkretisoitua: päämääränä on luoda tavoitteellista akateemista yhteistyötä lukioiden välillä. Metodina on tutkiva oppiminen, jota sovelletaan erityisesti luonnontieteellisissä aineissa mutta myös muissa aineryhmissä.

​​Mikkelin lukio asetti lähtökohdaksi koulukumppanuudelle sen, että molemmat oppilaitokset ovat sekä antavana että saavana osapuolena. Yhteistyön avulla molempien lukioiden opiskelijat saavat kokemusta paitsi tutkivasta oppimisesta, myös projektityöskentelystä. Samalla nuoret oppivat tuntemaan erilaista kulttuuria ja voivat lisätä kansainvälistä ymmärrystään. Yhteisprojektit tarjoavat myös hyvän tilaisuuden tutustua samanikäisiin nuoriin toisessa maassa.


​​​Ystävyyttä hieromassa
​Tavoitteena tutkiva oppiminen
Yhteystietoja ja lisätietoja
MIKKELIN LUKIO

Yhteyshenkilö

Rehtori Jari Tuomenpuro|  jari.tuomenpuro(at)mikkeli.fi| Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
puh. 044 794 2775
Lukion kotisivut

KOMPPI -HANKKEEN YHTEYSTIEDOT


Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Kartat ja kuvalinkit
Oshigambo High School lasketaan Namibian parhaimpiin. Lukio on sisäoppilaitos, josta löytyy erilliset asuintilat tytöille ja pojille. Oppitunneilla käytetään aina koulupukua.
KOULU
Mikkelin lukio,
Opiskelijoita noin 750​,
opettajia noin 50​

HANKE
Tiiviimpää ystävyyttä ja yhteistyötä Mikkelin ja Oshigambon lukioiden kesken

KUMPPANIKOULU
Oshigambon lukio Namibiassa

LÄHTÖKOHTA
Kahden erilaisen koulukulttuurin kohtaaminen
Keskinäisen arvostuksen ja ymmärryksen lisääminen

MITÄ TEHTY
Haastattelututkimus Suomessa ja Tansaniassa nuorten toiveista
Englanninkielinen vuorovaikutteinen aikajana, jossa vertaillaan maiden historiaa
Maantieteellinen aluetutkimus Tansaniasta
Verkkosivusto hankkeesta
Näyttelyitä, lehtijuttuja ym.


OSALLISTUJAT
Etupäässä lukion 1.–2.-luokkalaiset

TAVOITTEITA
Rakennetaan säännölliset yhteydet lukioiden välille
Käynnistetään tutkivan oppimisen yhteisprojekteja
Kannustetaan opiskelijoita tutustumaan toisiinsa
Lukiot oppivat toinen toisiltaan


MATKAT
Kaksi tutustumiskäyntiä Oshigamboon, toiveissa vastavierailu


Tietokoneluokka Mikkelin ystävyyslukiossa Oshigambossa. Lukiossa on runsaat 300 oppilasta, keskimäärin 30 joka luokassa.
Kumppanuuskoulujen rehtorit neuvottelevat yhteistyöstä. Jari Tuomenpuro keskustelee Hendrik Shikondan kanssa oppilaitosten tulevista projekteista.
Presidentti Tarja Halonen edisti Namibian matkallaan koulu-kumppanuutta. Vierailullaan vuonna 2011 Halonen toivoi. että Oshigambon lukio löytäisi kummikoulun Suomesta. Kuvassa Tarja Halonen ja Namibian presidentti Hifikepunye Pohamba.