LINKIT
Material på svenska
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.
​​Globalportalen.org

Globalportalen är en mötesplats för människor som vill göra världen bättre - informationen kommer från 50 svenska ideella organisationer.
​​​Funktionell svenska

Utgångspunkter för att utveckla undervisningen i svenska som det andra inhemska språket.
​​Europainformationens publikationer

Europainformationens publikationer ges ut på svenska och finska och de är kostnadsfria. Publikationerna ger allsidig information om Europeiska unionen och Finlands medlemskap i unionen. Informationen är anpassad till finländska förhållanden. Avsikten är att göra läsaren förtrogen med EU:s verksamhet, främja diskussionen om unionen och göra det lättare att följa debatten.
​Skolan möter världen

Vilket kunnande behöver världsmedborgaren? Syftet med denna publikation är att till den del som gäller global fostran tjäna läroplansreformen som genomförs inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen under de närmaste åren.
Internationalism – från festtal till skolans vardag

Information till kommunala beslutsfattare och rektorer
Kolla också: