PerusOpetuksen ja LukioKoulutuksen                                            KAn​sainvälisyys


Vuosina 2010 ja 2011 OPH:n kansainvälistymisen valtionavustusta saaneiden peruskoulujen ja lukioiden kehittämishankkeissa tuotetusta materiaalista on kerätty kattava kokoelma, josta löytyy ammennettavaa niin eri oppiaineisiin, teemoihin, aihekokonaisuuksiin kuin eri luokka-asteille ja koulumuodoillekin.

​​Lisäksi kansainvälistymisen koordinaatiohankkeet ovat yhteistyössä opetusneuvosten, tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa tuottaneet erilaisia apuvälineitä kansainvälistyjän tarpeisiin, koonneet kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja kolmannen sektorin toimijoiden materiaaleja.

Perusopetuksen jalukiokoulutuksenkansainvälisyys
Resursseihin on koottu tietoa ja materiaalia
- rahoituksesta​
- verkostoista
- ​kansainvälisyyssuunnitelmista
- kielikasvatuksesta​
​​Laatuosio sisältää suosituksia, ​kriteerejä ja
​koulutusmateriaaleja
- Hyvän hankkeen kriteerit
- kestävä kehitys​​
- toiminnan koordinointi
- ​​projektin suunnittelu
- osallisuus

Tämä osio sisältää
​käsitteiden määrityksiä, asiantuntijavideoita
ja teoriataustoja, ​
​joita on koottu käyttökelpoiseksi käsikirjastoksi opettajien, koulujen ja oppijoiden käyttöön.

Tänne on kerätty sitaattteina hankkeiden toteuttajien mietteitä​​ heille haasteiksi nousseista asioista.
Sivu sisältää tietoa 
​yhteistyökumppaneista sekä heidän tuottamaansa materiaalia yhteystietoineen.

ASIANTUNTIJAVIDEOT

​​Koordinointihankkeet tilasivat Opetushallituksen johtajalta, opetusneuvoksilta ja CIMO:n toimialajohtajalta lyhyet asiantuntijavideot kansainvälisyyden ydinaiheista. Videot on koordinointihankkeille tuottanut Valtteri Auvinen Productions Oy.
Katso
videot!​
MATERIAALIT
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys