YHTEYSTIEDOT
HAKU
Maailmankansalaisen kompetenssikukka
KOMPIN ETUSIVULLE
         > Kompetenssikukka
Mitä maailmankansalaisen kompetenssit voisivat olla? Tätä kysyttiin Opetushallituksen Maailmankansalaisena
Suomessa -hankkeessa vuosina 2010 – 2011.

Hankkeen tuloksena jäsentyi kompetenssikukka, joka kuvaa maailmankansalaisen osaamisen alueita. Nämä
taidot rakentuvat tiedoille, taidoille, arvoille, asenteille ja tahdolle.

Ydinkompetensseina erottuvat globaalivastuu ja kehityskumppanuus, interkulttuurinen (kulttuurien välinen)
osaaminen, kestävä elämäntapa sekä maailmankansalaisen yhteiskunnallinen ja talousosaaminen.

Yhteen kukan terälehdistä on lisäksi merkitty kysymysmerkillä osaamisalue, jota ei haluta määritellä tarkasti.
Maailma muuttuu nopeasti, ja siksi tilaa pitää jättää uusille kysymyksille ja määrittelyille. Pinnalle ovat
nousemassa esimerkiksi kuluttajuuteen ja digiosaamiseen liittyvät taidot, joita maailmankansalainen yhä
enemmän tarvitsee.

Kaikille kompetensseille perustan luo yleismaailmallisia eli universaaleja ihmisoikeuksia kunnioittava etiikka,
maailmankansalaisen etiikka. Maailmankansalaisuuteen liittyvät osaamisalueet puolestaan rakentavat
maailmankansalaisen identiteettiä.


Vastuullinen toimija

Itse maailmankansalaisuuden käsite on monitahoinen, ja sen merkitys vaihtelee eri yhteyksissä.
Maailmankansalaisuuden voi kuitenkin määritellä kansainvälistymiseksi, jota sävyttää pyrkimys universaaliin
etiikkaan ja ympäristövastuuseen. Sen osatekijöitä ovat:

• Vastuullinen toimijuus globaalissa kansalaisyhteiskunnassa – glokalisoituminen
• Tahto kohdata kulttuurista erilaisuutta ja eläytyä toiseuteen
• Poliittinen kosmopoliittisuus – sitoutuminen kansallisvaltioon laajenee lojaliteetiksi ihmiskuntaa kohtaan
• Taloudellinen kosmopoliittisuus – kiinnostuksen kohteena globaali markkinatalous
• Eettinen maailmankansalaisuus – sitoutuminen pitämään kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina

> Takaisin etusivulle

KOMPPI -hankkeen yhteystietoja
Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila  |  puh. 029 533 1144  |  paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen  |  puh. 029 533 1084  |  liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus  |  puh. 029 533 1000  |  PL 380, 00531 Helsinki  |  Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska