LUKIOKURSSEJA,
joihin sisältyy kansainvälisyyttä​

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Lukioissa on myös teemaopintoja ja aihekokonaisuuksia, joissa voidaan huomioida globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden teema-alueet.