LINKIT
Lukio
Globaalikasvatus UM

Suomen Ulkoasiainministeriön ​Globaalikasvatus-sivu tarjoaa vinkkejä kouluille ja varhaiskasvatukseen.
​Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Apulaisrehtori Pertti Kuosmasen esitys Merenrannalta maailmaan hankkeen koulutustilaisuudessa.
Maailmankoulu

Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutti ry:n globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille ja muille kasvattajille. Se tarjoaa materiaalipalvelu sekä järjestää koulutuksia globaalikasvatuksen eri teemoista. Materiaalipalveluun sisältyy mm. kehitys- ja globaalikasvatuksen opetusmateriaalipaketit, eli Maailmankoulun matkalaukut sekä nettisivusto, jolta löytyy yli 50 kansalaisjärjestön tuottamaa materiaalia. Maailman-koulun toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Kokkolassa.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe

on mahdollisuus tutustua siihen kansainvälisyyteen liittyvään aiheeseen, joka juuri sinua kiinnostaa. Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista.
Globalis

on interaktiivinen maailman atlas, jossa käyttäjä voi itse luoda omia karttojaan ja tilastokuvaajiaan. Globalis havainnollistaa kuvien avulla maailmassa vallitsevia erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ja tuottaa samalla tietoa siitä, millä tavalla ihmisen teot vaikuttavat planeettamme tilaan.​ Se toimii opettajan työkaluna globaalikysymyksiin tutustumisessa, ja verkkopalvelu onkin rakennettu erityisesti koulujen käyttöön.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
Inhimillisen kehityksen raportti​​​​​​​​

UNDP julkaisee vuosittain Inhimillisen kehityksen raportin (Human Development Report, HDR). Yli sadassa maassa ilmestyvä raportti luotaa koko maailmaa koskevia ajankohtaisia kehityskysymyksiä inhimillisen kehityksen näkökulmasta. Inhimillisen kehityksen raportti tarjoaa huippuasiantuntijoiden näkemyksiä ja suosituksia sekä kattavia tilastoja.
Globaali ikkuna

Globaali-ikkuna avaa näkymän maailmaan viiden erilaisen lähestymistavan kautta. Globalisaatiota tarkastellaan niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Globaali-ikkuna sopii erityisesti lukiolaisille, esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Katso lisäksi: