Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tavoitteisiin kuuluu kehittää oppilaiden valmiuksia kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Opetuksella edistetään  yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, demokratiaa ja kulttuurista moninaisuutta kunnioittaen. Opetuksen tulee antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista ja tehdä yhteistyötä ja verkostoitua myös kansainvälisesti.

​Koulu on oppiva yhteisö, jonka jäsenten vastuuta ja keskinäistä kunnioitusta korostava ja yhteistyölle sekä vuorovaikutukselle avoin toimintakulttuuri mahdollistavat kansainvälisen yhteistyön ja jäsentensä kasvun maailmankansalaisuuteen. Samalla se luo valmiuksia kohdata  maailmassa tapahtuvia muutoksia ja halua vaikuttaa.

LÄHTÖKOHTANA OPETUSSUUNNITELMA