LINKIT
Lahjakkuus, taide, tiede
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.
LUMA-sanomat

Helsingin yliopiston valtakunnallisen LUMA-keskuksen julkaisema kansallinen luonnotietieiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetuksen verkkoportaali.
Lahjakkuus.fi

Sivustolta löytyy Opetushallituksen lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishankkeen matetiaalia, alan asiantuntijoiden esityksiä, monipuolista tietoa lahjakkuuskisen tunnistamisesta ja tukemisesta sekä laaja kattaus linkkejä ulkomaisille lahjakkaiden opetusta käsitteleville sivustoille.
Briljantti - verkkolehti

Opetushallituksen lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishankkeeseen osallistuneiden koulutuksen järjestäjien julkaisema verkkolehti, jonka sivuilla esitellään kattavasti lahjakkuuksien opetuksen kehittämistyötä paikallistasolla.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
Katso lisäksi: