Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kokonaisuutta. Kansainvälisyyteen panostaminen tarjoaa kouluille monia mahdollisuuksia kehittää opetustaan ja toimintakulttuuriaan.

Koulun kansainvälisyysstrategia rakennetaan opetussuunnitelman pohjalle. Laadullisessa kansainvälisyystoiminnassa ovat myös oppilaiden osallisuus ja erilaiset yhteistyöverkostot avainasemassa.

Kansainvälisyyshankkeiden laatua voidaan arvioida ja mitata eri työkaluilla. Tällä sivustolla esitetään Hyvän hankkeen kriteerit yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen.

Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Perusopetuksen laatu pohjautuu keskeisesti opetuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen sekä sen mahdollistamiseen kouluissa. 

Laadun muodostavat tässä yhteydessä
- hyvän hankkeen kriteerit
- kestävä kehitys
- toiminnan koordinointi
- projektin suunnittelu ja arviointi
- oppilaiden/opiskelijoiden osallisuus.

Laatuosiot aukenevat uuteen välilehteen linkkiä napsauttamalla.
Toimialajohtaja ​Mikko Nupponen, ​CIMO:
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus
LAATU
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys