Opetuksen järjestäjien kansainvälisyysstrategiat ja koulujen ​kansainvälisyyssuunnitelmat tukevat opetussuunnitelman toteutumista ja tekevät kansainvälisestä toiminnasta jäsennellympää, monipuolisempaa ja laadukkaampaa.

​​OPH:n ja CIMO:n julkaisemassa ​Kansainvälisyystoiminnan laatusuosituksessa herätellään johtoa miettimään, ​”Onko kansainvälisyytenne suunnitelmallista: onko sitä tukemassa erillinen kunnan
​ja koulun strategia ja/tai toimintasuunnitelma vai onko se osa laajempaa ​ strategiaa; mitä?”. Toisaalta koulun henkilökuntaa kannustetaan pohtimaan, ​ ”Mitkä ovat koulumme kansainvälisen toiminnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat? Missä ne on määritelty?
​Miten niistä saa tietoa?”

INTO-koordinaatiohankkeessa laadittuja materiaaleja:
       Materiaaleja ja malleja koulujen kansainvälisyystoimintasuunnitelmien tekoon
      ​ Kansainvälistymisstrategiat ja -suunnitelmat koulun arjessa​​
       Materiaaleja kansainvälisyysstrategian tekoon

Keski-Suomen lukioiden  laatima Käsikirja lukion kansainvälisyyteen tähtää lukioiden kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja systematisointiin. Kansainvälisyyskäsikirjassa määritellään kansainvälisyyskasvatuksen tarpeet opetussuunnitelman ja työelämän tarpeista käsin sekä tuodaan esille keinoja, miten tavoitteet voidaan saavuttaa niin kotikansainvälisyyden kuin liikkuvuudenkin osalta.  Käsikirjassa esitellään mm. malli kansainvälisyysopintojen kokonaisuudesta, jonka suorittamisen jälkeen opiskelija saa todistuksen kansainvälisestä osaamisestaan. Käsikirjan  lopussa kuvataan 10 konkreettista toimenpide-ehdotusta lukioiden kansainvälisyyden vahvistamiseksi.

Käsikirja lukion kansainvälisyyteen
KANSAINVÄLISYYSSUUNNITELMA
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Tampereen kaupunkiseudun kahdeksalla kunnalla on yhteinen seudullinen kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelma, jossa kuvaillaan kv- ja globaalikasvatuksen viitekehys, yhteiset tavoitteet, yhteistyökumppanit sekä toimintaorganisaatio.

Seutukunnan kunnilla on yhteiseen suunnitelmaan perustuvat kuntakohtaiset suunnitelmat. Tässä esim. Oriveden opetustoimen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen suunnitelma 2016 - 2018.​​

Kukin koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelman osaksi seudulliseen ja paikalliseen suunnitelmaan perustuvat vuosittaiset ​tavoitteet ja sisällöt kansainväliselle ​toiminnalle ja globaalikasvatukselle. ​​Tässä voi hyödyntää koulun kv-vuosikelloa.

Lisää seudullisesta yhteistyöstä voit lukea seudullisesta kv-portaalista​​