LINKIT
Koulutuksen järjestäjä
Teemaviikoista kehittämishankkeisiin

Siru Korkalan selvitys koulujen kansainvälisestä toiminnasta​

​​
​Regio tukee alueellista yhteistyötä

Regio-hankkeet edistävät kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan eri alueiden ja kuntien välillä. Regio-ohjelmassa kahden maan paikalliset tai alueelliset kouluviranomaiset voivat yhdessä alueen koulujen ja muiden ryhmien kanssa muodostaa hankkeen.
Welcome to the Knowledge System for Lifelong Learning!

Tämä elinikäisen oppimisen tukijärjestelmä tarjoaa kattavasti ajankohtaista tietoa eri amiden elinikäistä oppimista tukevista kansallisista aloitteista ja käytännöistä.
Your Gateway to European Education Systems

Eurypedia is a new Eurydice product and aims at presenting the most accurate picture of national education systems across Europe. Whether you are looking for understanding a specific education system or for analysing an education issue at European level, Eurypedia will provide you with the most exhaustive information on 38 school and university systems.
Uutiskanava

​Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman uutiskanava tarjoaa tuoreinta tietoa esimerkiksi rahoituksesta.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Katso lisäksi: