​​​​“Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä keinoja, joita voidaan toteuttaa oman koulun tilassa ja lähiympäristössä, avaamalla silmät ja korvat läsnä olevalle kansainvälisyydelle. Harvassa koulussa on enää luokkaa, jossa ei olisi maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Monen kunnan yritykset toimivat kansainvälisesti, jopa globaalisti.” (Kansainvälisyys – juhlapuheista koulun arkeen, tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille, Opetushallitus, CIMO, 2008)

Kotikansainvälisyys on myös oman koulun virtuaalista kanssakäymistä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten kanssa. Koulujen käytössä ovat teknologiaa hyödyntävät, kansainvälisyyteen kehitetyt portaalit (esimerkiksi eTwinning), mutta erilaiset muuhun kuin koulujen kansainväliseen toimintaan alun perin suunnitellut tietokoneohjelmat, esimerkiksi verkkokokousjärjestelmät ja videopuhelut, ovat löytäneet paikkansa koulujen kotikansainvälisyyden työkalupakista. Lapset, nuoret ja opettajat ovat perehtyneet vapaa-ajallaan myös sosiaalisen median välineiden käyttämiseen, ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia on niin ikään alettu hyödyntää yhä enemmän koulujen kontakteissa maailmalle.

HYVIÄ
        KÄYTÄNTÖJÄ
​KERHOILLAAN MAAILMA MEILLE JA MEIDÄT MAAILMALLE!​

​​Parhaimmillaan lukion kansainvälisyyskerho ​​toimii koko koulun kansain-välistymisen ​​edistämiseksi oppilas-lähtöisesti. ​​Kerholaiset ​osallistuvat kouluun saapuvien vaihto-opiskelijoiden kotouttamiseen ja vierailulle tulevien oppilasryhmien ohjelman suunnitteluun. Kerhotoimintaan aktiivisesti osallistuvat opiskelijat vahvistavat kieli-taitoaan. He oppivat kokoustekniikkaa, tilaisuuksien organisointia, sosiaalisia taitoja ja vastuun kantoa.


​KUNTAORGANISAATION KANSAINVÄLISYYSKOORDINAATTORI

Kunta palkkaa kokoaikaisen koordinaattorin ​sekä kouluja että muita kunnan palveluja ​varten kansainvälisyydestä ​vastaavan koordinaattorin, joka vastaa koulujen, kunnan ja liike-elämän kansainvälistymisestä.


​​​VAMOS ALA PLAYA!

Kielten opiskelu Suomessa on ​kapeutunut. Opettajat ​ovat ​perinteisesti järjestäneet ​kielisuihkutuksia kannustaakseen ​oppilaitaan kielivalintoihin sekä ensimmäisessä ​että toisessa vieraassa kielessä ja yläluokkien valinnaiskielissä. Mielenkiintoisempaa ja ehkäpä tuloksellisempaakin on asettaa jo kieltä opiskelleet oppilaat toiminnan keskiöön eli suihkuttajiksi. Lisää kiinnostavuutta kielisuihkutukseen saa, jos sen rakentaa tarinalliseen muotoon. Siispä suihkun sijaan ”Vamos ala playa”!
PAIKALLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ​IDEOITA JA VOIMAA   ​​YLI  KIELI-  JA  ALUERAJOJEN

​​​Yhteistyö yli kielirajojen ja vaikkapa kuntarajojen antaa mahdollisuuden oppia toisilta ja tuoda oppijoille ​uusia näkökulmia ja autenttisia kielenkäyttömahdollisuuksia.
​Tämä käytäntö toimii erilaisissa ympäristöissä.​​TURKEY CALLING -FINLAND CAN YOU HEAR ME?

​​​​Jokainen päivä ja oppitunti koulussa on mahdollisuus tehdä jokin asia toisin. Tässä käytännössä tartutaan sananmukaisesti mahdollisuuteen tehdä jokin asia - tässä tapauksessa opetustuokio - toisin.
​Tavoitteena on käsitellä useamman maan kanssa ristiin opetussuunnitelmien mukaisia aiheita etäteknologian mahdollistamana. Päätoimijoina ovat oppilaat. Eivätkä vain englanniksi vaan myös muilla koululla opiskeltavilla kielillä!KULTTUURIKIRJASTO

​​Tapahtumassa käytetään muunnettua Elävä kirjasto –mallia, joka mahdollistaa erilaisten ihmisten kohtaamisen sekä edistää ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista.
​Kirjasto toimii samalla tavalla kuin tavallinenkin kirjasto. Erona on kuitenkin se, että kirjojen sijasta lainattavissa on eri kulttuurien edustajia, jotka kertovat maastaan, kulttuureistaan ja elämästään uudessa ympäristössä suomen tai englannin kielellä.
Linkeissä mallit
kulttuurikirjaston suunnittelusta,
tiedotteesta,​
lainauslistasta,
​kirjojen yhteystiedoista,
kirjojen kuvauksista,​
palautelomakkeesta
kirjastokyltistä,
kirjojen nimikyltistä ja
kirjastonhoitajien nimikyltistä.

​​ Kysy lisää Kulttuurikirjastosta ​​​​​​HISTORIAA JA SAKSAA ENGLANNIKSI OPPIMATERIAALIVAIHDON AVULLA

​​Eri oppiaineiden oppimateriaalien vaihto ulkomaisen kumppanin kanssa on oiva tapa rikastuttaa ja monipuolistaa opetusta. Kokemukset mallin toimivuudesta ovat kannustavia. Vieraskielinen oppimateriaali motivoi oppilaita, kun he huomaavat konkreettisesti kykenevänsä selviytymään tehtävistä  vieraalla kielellä. Myönteisiä kokemuksia on niin kielten, historian ja yhteiskuntaopin kuin luonnontieteiden opettajilla.


​​​”NUTS AND RAISINS” MAISTUU PIKKUKOULULAISISTA IHANALTA ENGLANNIKSI!

​​Varhennetun englannin kerhossa 1.-2. luokkalaiset leikkivät, pelaavat, laulavat ja syövät välipalaa englanniksi. Yliopiston vaihto-opiskelijat tuovat tuulahduksen eri maista tunneille, kun koululla hyödynnetään Erasmus kouluissa -toimintoa, jonka kouluvierailut tarjoavat suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaille tilaisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan. Järjestelyt? A piece of cake!


MIELENI MINUN TEKEVI, AIVONI AJATTELEVI

​​Kouluilla mietitään usein mielenkiintoisia ja monipuolisia keinoja saada palautetta päättyneestä kansainvälisestä projektista. Haasteena on saada oppilaat kirjoittamaan vaikutelmiaan ja arviointejaan tarkemmin kuin tyyliin ”IHQ juttu” tai ”Ei paljoa jaksanut kiinnostaa”.
​”We love our classics” –projektissa oppilailla oli mahdollisuus paitsi tutustua projektin käyttökielellä kirjoitettuun projektiarviointiin myös projektiin osallistuneisiin oppilaisiin kahdessa maassa.
Linkeissä tyhjä arviointi, oppilaan arviointisivu ja opettajan arviointisivu.​
​​​

KOTIKANSAINVÄLISYYS
”SUIHKUSSA” SIHISEE JA SUHISEE EUROOPPALAISITTAIN

​​Kerhotoiminnan lähtökohtana on huomioida koulun ja kunnan monikulttuurinen ympäristö, lisätä lasten valmiuksia omaksua eri kieliä ja tutustua eri kulttuureihin. Kerho-ohjaajina eivät toimi vain luokanopettajat vaan kerhossa on huomioitu monikulttuurisen koulun koko henkilökunta eli kerho-ohjaajina on lisäksi esikoulunopettaja ja myös koulunkäyntiavustaja. Kerhossa on hyödynnetty oman koulun vahvuuksia eli kotikansainvälisyyttä ja eri ammattiryhmien yhteistoimintaa.
Katso lisätietoja kieli- ja kulttuurisuihkutuksesta tästä​.

Shower
KANSAINVÄLISYYTTÄ ETÄNÄ

​Tämän päivän tekniikka mahdollistaa video- ja ääniyhteyden ottamisen minne tahansa maailmassa
ilman kalliita laitteita tai ohjelmia. Ripaus uskallusta ja kokeilunhalua voi viedä oppilaasi tutustumaan toiseen maahan ja kulttuuriin – poistumatta kertaakaan luokasta. Miltä tuntuisi vaihtaa kuulumisia kaveriluokan kanssa, työstää yhteistä projektia ja keskustella vieraalla kielellä?
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
VIRTUAALIVIESTINTÄÄ ESPANJAKSI

Yläkouluikäiset oppilaat pitävät yhteyttä ja oppivat toisiltaan espanjankileisen keskustelufoorumin avulla. Virtuaalista kotikansainvälisyyttä parhaimmillaan!
EUROOPAN KIELTENPÄIVÄN TAPAHTUMA 26.9.

Tapahtumassa on kielimaistiaisia, työpajoja eri kielillä, toimintapisteitä ja oppilaiden esityksiä. Oppilaat saavat työpajoissa ja toimintapisteissä käytyään leiman passiin. Palkintoina on kieltenopiskeluun kannustavia palkintoja.

KOTIKANSAINVÄLISYYSTIIMIT


Tiimi kehittää kotikansainvälistä toimintaa koululla siten, että jokainen oppilas pääsee osalliseksi kansainvälisyyskasvatuksesta osana koulun arkea.
KOTIKANSAINVÄLISYYDEN TYÖKALUPAKKI KIELTENOPETTAJILLE

Vinkkejä siitä, miten kotikansainvälisyyttä voi toteuttaa esim. yhteistyössä kulttuurikeskusten, kielikoulujen ja yritysten kanssa sekä kuinka esim. oppilaiden vanhempia, entisiä oppilaita tai seudulla asuvia ulkomaalaisia voi hyödyntää kansainvälisyyskasvatuksessa.
​Tulokset on julkaistu netissä ja työkalupakkia on esitelty koulutuksissa.
 
Kieli- ja kulttuurimaistiaisia kaikille aisteille

Toiminnallinen työpaja, jossa oppilaat lähtevät roolimatkalle Espanjaan maistellen espanjan kieltä ja kulttuuria kaikilla aisteilla.
Lisätietoa ja materiaalia:
- kuvaus toiminnallisesta työpajasta
- kielimaistiaispassi
-
kielipassin kansilehti
Kielireppu

Turussa kehitetty Kielikassiperhe on hauska, oivaltava, lapsia osallistava ja aktiivisen toiminnan ja leikin kautta kielten opiskeluun innostava tuotekokonaisuus, johon kuuluvat Kielireppu, Kielten aarrearkku ja Kielivälkkäpussi.

Kielikassiperhe osallistaa ja innoittaa kielten opiskeluun
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ KOTIKANSANVÄLISTYMISEN MAHDOLLISTAJANA

​​​​J​yväskylän ​Lyseon lukion opiskelijat tutustuivat kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja niiden tarjoamiin harjoittelu- ja työmahdollisuuksiin. Koti maailmalla, maailma kotona –hankkeeseen kuului vierailijoita, vierailuja ja järjestöjen esittelyä muulle kouluyhteisölle ja opintomatka, jonka aikana opiskelijat suorittivat job shadowing –päivän valitsemissaan järjestöissä.


​Kuvassa Lyseon lukion opiskelijat esittelemässä ​​kansainvälisten järjestöjen toimintaa.