KOORDINOINTIHANKKEET
OPH:n 2010 - 2011 rahoittamien kansainvälisyyshankkeiden  kumppanimaat kartalla (tummanvihreällä)
Elokuussa 2010 Opetushallitus jakoi valtionavustusta yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen neljälle koordinointihankkeelle. Hankkeiden rahoitus jatkui elokuuhun 2012 saakka.
Koordinointihankkeiden tehtävänä oli koota samaan aihepiiriin liittyviä kansainvälistymisen kehittämishankkeita yhteen ja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tukea hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa.
Koordinoinnin avulla pyrittiin tunnistamaan kehittämishankkeissa esiin nousevia hyviä käytänteitä ja jakamaan niitä opettajille, kouluille ja koulutuksen järjestäjille sekä edistämään yhteistyötä eri verkostojen välillä.                                                                                                                                         ​

"Koordinointihankkeet ovat Opetushallituksessa uusi tapa jakaa kansallisen kehittämistyön voimavaroja koulutuksen järjestäjien kanssa. Koordinointihankkeisiin osoitetut valtionavustukset mahdollistavat sen, että koulutuksen järjestäjä kohdistaa merkittävän työpanoksen kansalliseen kehittämiseen. Asiantuntija verkostoituu sekä toisten koordinaattorien että ”tavallisia” kehittämishankkeita edustavien tahojen kanssa. Hänelle muodostuu myös asiantuntijatiimi Opetushallituksen virkamiehistä.
Toimintatapa tuo kentän osaamisen keskusvirastoon ja päivittää sitä. Esimerkkeinä voidaan mainita verkkopohjaiset neuvottelut ja tiedottaminen, laadunhallinnan työskentelytavat sekä uudet näkemykset kehittämisen substanssiin, tässä tapauksessa koulujen kansainvälisyyteen.
Koordinoinnin myötä keskusviraston informaatio-ohjausta tulkitaan kentän kielelle ja muokataan koulujen arjen tasalle. Kv-koordinoinnin Opetushallituksessa jo tunnustetut hyvät tulokset lienevät osaltaan sen ansiota, että osallistuvat koulutuksen järjestäjät ja niiden koordinaattorit ovat erilaisia ja muodostavat yhdessä vahvan ja monipuolisen kokonaisuuden.
Kv-koordinointia toteutettiin sen ensimmäisessä vaiheessa vain kaksi vuotta, 2010-2012. Nopealla aikataululla tavoiteltiin konkreettisia malleja tavoiksi ohjata koulujen kansainvälisyyttä kentän ja keskusviraston yhteistyönä. Tuloksena on tämä portaali, POLKKA, jonka jatkokehittämisestä huolehtii "toisen polven" koordinointihanke syksystä 2012 vuoden 2013 loppuun. Koordinaattorien tiimityötä mallinnetaan ja laajennetaan tämän lisäksi kansallisella kv-mentorikoordinointihankkeella, joka toteutetaan POLKKA-hankkeen rinnalla niin ikään 2012-2013. Uusien koordinointihankkeiden toimintaa voi seurata POLKKA-sivuilla ja Opetushallituksen kv-valtionavustusten sivulla."
                                                                                                                                                                                                       Opetusneuvos Paula Mattila, OPH
Koordinointihankkeiden käynnistyessä syksyllä 2010 koulujen kansainvälistymisestä oli käytettävissä tuore suomalainen Siru Korkalan tekemä selvitys CIMO:n  FAKTAA – Tietoa ja tilastoja -sarjassa.  Selvityksesn perusteella muodostui käsitys siitä, mitä kansainvälisen toiminnan tulisi olla. 
​Sen tulisi
- kohdistua koko henkilöstöön ja kaikkiin oppilaisiin
- olla kiinteä osa arjen koulutyötä ja jatkuva prosessi
- olla siihen osallistuville vapaaehtoista ja lähteä heidän omasta kiinnostuksestaan
- olla kirjoitettuna strategiaksi ja opetussuunnitelmien perusteisiin
- olla koordinoitua toimintaa (kv -koordinaattori kunnassa ja/tai koulussa)
- olla avointa ja sellaista, että toiminnasta kertyvät kokemukset jaetaan kaikkien kyttöön
- saada osakseen koulun johdon tuki ja hyväksyntä.​​​​​​​​


Koordinaattoreiden käsissä kuluivat voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet, Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma sekä hallitusohjelma. Myös opetussuunnitelman uudistyötä seurattiin tarkasti. Erityisesti tarkasteltiin sitä, miten kansainvälisyys on osa laatua. Kun Opetushallitus ja CIMO julkaisivat syksyllä 2011 Kansainvälisen toiminnan laatusuosituksen, hyvien käytäntöjen ja niihin johtavien materiaalin kokoaminen selkiytyi. Opetushallituksen koordinointia ohjaavat neuvokset jakoivat asiantuntijuuttaan ja laajensivat näin kansainvälistymisen ymmärrystä. 

Näin mittavan valtakunnalllisen koordinointityön onnistumisen perusta oli yhteistyö: yhteistyö koordinaattoreiden kesken ja yhteistyö kehittämishankkeiden ja Opetushallituksen kanssa. Koordinaattoreiden välinen yhteistyö sujui enimmäkseen Doodle -ohjelmalla aikataulutetuissa AC -kokouksissa sekä Yammer -mikroblogipalvelussa, millä kyettiin  pienentämään ekologista jalanjälkeä. Fyysiset yhteistyötapaamiset järjestettiiin valtakunnallisten kansainvälisyystapahtumien, alueellisten tiedotustilaisuuksien sekä Opetushallituksen järjestämien koordinointitapaamisten ja ideariihien yhteyteen.KOULUTUKSIA JA KOHTAAMISIA​​​​
​​Koordinointihankkeet järjestivät yhdessä Opetushallituksen kanssa neljä valtakunnallista kansainvälisyystapahtumaa, joiden ohjelmassa oli verkostoitumista, tietoiskuja ja kehittämishankkeiden toiminnan esittelyä.  Koulutusten ohjelmat ja koulutusmateriaalit on liitetty tekstiin linkkeinä.
​Ensimmäinen tapahtuma oli Mikkelin kansainväliSYYSpäivien yhteyteen 10.11.2010  järjestetty VERKOSTOITUMISTILAISUUS, jossa opetusneuvos Paula Mattila kertoi koordinointihankkeista ja koordinaattorit esittäytyvät, summasivat koordinaatiohankkeita ja kertoivat toimintasuunnitelmistaan. Ohjelmassa oli myös keskustelua. Koordinointihanke-esittelyt: CLUE, INTO, SCART.
​Helsingissä järjestettiin 27.01.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA  - koulutuspäivä yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Tiivis ohjelma sisälsi tietoa koordinoinnista/opetusneuvos Paula Mattila, ajankohtaista maailman-kansalaisuudesta/opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, maailmankansalaisen taitojen pohtimista/kouluttaja Jari Kivistö, luennon verkostoitumisesta/kasvatustieteen professori Lasse Lipponen, tietoa CIMOn hankerahoituksesta/Nina Eskola CIMO, tietoa muista rahoituskanavista koordinaattori Eija Ruohomäki INTO, tietoa säätiörahoituksesta Auli Siipola SCART sekä kehittämishankkeiden esittelyä ja verkostoitumista. 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ YYTERISSÄ 25.-26.08.2011 tarjosi runsaasti erilaista ohjelmaa: Kansainvälistymisen strategiat hallinnossa ja koulun arjessa/ opetusneuvos Paula Mattila ja koordinaattori Eija Ruohomäki INTO, tietoiskut aiheista  Blogisivuston luominen/Arja Kemppainen CLUE,  Yammer –mikrobloggauspalvelun käyttö/Tuomas Huhtala SCART, PhotoStory - animoitujen ja äänin varustettujen kuvakavalkadien ja diaesitysten tekeminen/Eija Ruohomäki INTO sekä  Videoita julkaisuihin/Inkeri Hannula CLUE, Kansainvälisyyttä eTwinningin keinoin/eTwinning –lähettiläs Maria Älli,  Millaista osaamista maailma tarvitsee?/opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Tutustuminen Meri-Porin lukion kansainvälistymisen hankkeisiin/Anja Hokajärvi, Mistä rahoitusta kansainväliseen toimintaan?/ Nina Rekola CIMO. Lisäksi saatiin mielenkiintoinen ja kaikille hankkeille hyödyllinen, ratkaisukeskeinen koonti Learning Cafe -menetelmällä käytyjen keskustelujen pohjalta. Kahden päivän mittainen tapaaminen tarjoili mahdollisuuksia vapaalle yhdessäololle ja informaaleille keskusteluille.
Oulun kansainvälisyyspäivien yhteyteen järjestettiin 16.11.2011 tilaisuus KANSAINVÄLISYYS KOULUISSA: hanke- ja toimintaesittelyjä nonstoppina! Ohjelmassa kuultiin ja nähtiin seitsemän hankkeen esittelyt: 1) KIEKURA, (Kieli, kulttuuri, Ranska ja KIMARA Kieliä Innostaen &Innovoiden Monipuolisesti Aktivoiden Riemulla Avoimesti) /Tiina Priemietta, Espoo, 2) LAHJAKKUUKSIA TUKIEN MECINE-VERKOSTOSTA-hanke, Esa Räty, Joensuu (Eurooppalaisten keskisuurten kaupunkien verkosto), 3) GLOBAALIKANSALAISUUS, Lotta Kokkinen, Oulun kansainvälinen opettajankoulutus, 4) KIINA-YHTEISTYÖ, Timo Joutsivuo, Järvenpään lukio, 5) SVENSKA NU- ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin verkosto Suomessa, Tiinaliisa Granholm, 6) VIEHKO, Helsingin Kielitivoli, Annamari Kajasto, 7) ENSI-hanke, oppilaitosten kansainvälisen ympäristökasvatuksen hanke , Seppo Saloranta, Oulun Hönttämäen koulu.

​​

​​

​​
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys