KOULUT JA HANKKEET
HAKU
YHTEYSTIEDOT
KOMPIN ETUSIVULLE
Opetushallituksen Koulut kehityskumppaneina- eli KOMPPI -hanke avaa uusia näköaloja suomalaisten koulujen globaalikasvatustyölle. Kehityskumppanuuteen keskittyvä hanke auttaa kouluja luomaan tasavertaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehittyvissä maissa sijaitsevien kumppanuuskoulujen kanssa.

Mukana on eri puolilta maata 13 oppilaitosta, joista monet ovat globaalikasvatuksen konkareita. Kaikki osallistujat haluavat vahvistaa kehityskumppanuuden osaamistaan siitä näkökulmasta, joka on heille läheisin.

KOMPPI -hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kirkastaa näkemystä siitä, mitä kehityskumppanuus voisi olla perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa ja miten koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset voisivat sitä toteuttaa.

Kehityskumppanuus on eräs maailmankansalaisen tärkeistä osaamisalueista. Koulussa lapset ja nuoret saavat ensimmäiset eväät, joiden avulla he oppivat pohtimaan, miten erilaiset olosuhteet ja kulttuuri vaikuttavat ihmisiin. Samalla oppilaille aukeaa kysymys siitä, mitä kehitys oikeastaan on ja mitä se voisi olla. Koulu voi tarjota lapsille ja nuorille kokemuksia tasa-arvoisista ja toivottavasti myös vastavuoroisista kohtaamisista yli kieli-, kulttuuri- ja katsomusrajojen.

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus ovat hyviä lähtökohtia, mutta aina tarvitaan myös tilannekohtaista ja usein kriittistäkin harkintaa. Näitä taitoja, tahtoa ja aktiivisuutta tarvitaan kehityskumppanuudessa globalisoituneessa maailmassa.
IDEA
Koulut kehityskumppaneina -hankkeessa (KOMPPI) suomalaiset koulut rakentavat tasavertaista ja vastavuoroista yhteistyötä kehittyvien maiden kumppanikoulujen kanssa.
MIKÄ KOMPPI?
AIKATAULU
Toteutetaan vuosina 2013–2014.
OSALLISTUJAT
Mukana 13 oppilaitosta, enemmistönä lukiot ja yhtenäiskoulut.
KUMPPANIKOULUT
Suurin osa sijaitsee Afrikassa, suosituimpina Gambia, Senegal, Etiopia ja Zimbabwe.
TAVOITTEET
Hanke syventää käsitystä yhdestä maailmankansalaisen tärkeästä osaamisalueesta, kehityskumppanuu-desta. Tarkoituksena on tuottaa hyviä malleja ja käytäntöjä yleissivistävään opetukseen. Hankkeen odotetaan myös tukevan perusopetuksen opetussuunnitelman uudistustyötä globaalikasvatuksen osalta.
VETÄJÄT
Hanketta koordinoi Opetushallitus ja rahoittaa Ulkoasiainministeriö.
Kartat ja kuvalinkit
Kumppanuuskoulut kartalla
Veikkolan koulu vei  aurinkokeittimiä Etiopiaan.
Maailmankansalaisen kompetenssikukka
Lukiolaisten värikäs matka Afrikkaan
UUTISIA KOULUISTA
KOMPPI-koulut ja niiden hankkeet
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO: Sed vitae - elämää varten!
KIRKONKULMAN KOULU, HÄMEENLINNA: Lapsen päivä
KRONOBY GYMNASIUM: Senegal 2014
KUNINKAANTIEN LUKIO ESPOO: Ruoan tuotannon ongelmia Suomessa ja Keniassa
MIKKELIN LUKIO: Tiiviimpää ystävyyttä ja yhteistyötä Mikkelin ja Oshigambon lukioiden kesken
PATTASTEN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, RAAHE: Together
RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO: Act locally – think globally
RAUNISTULAN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, TURKU: Global School for All
SEINÄJOEN LUKIO: Kaiken maailman unelmat
VAMMALAN LUKIO, SASTAMALA: Nuori Tansaniassa – nuori Suomessa
VASARAMÄEN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, TURKU: Lauran ja Fadumon tarina
VEIKKOLAN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, KIRKKONUMMI: Aurinkokeitinprojekti
VESILAHDEN YLÄASTE: Senegal – Sambia - Vietnam

Enemmistö mukana olevista kouluista käynnisti hankkeensa syksyllä 2013 ja jatkaa sitä keväällä 2014. Samalla kun koulut etenevät hankkeissaan omaa tahtiaan, niissä tutkitaan kehityskumppanuuden käsitettä eri näkökulmista ja pyritään luomaan suuntaviivoja myös tulevalle yhteistyölle kumppanuuskoulujen kanssa.

Työn hedelminä syntyneitä hyviä malleja ja käytäntöjä jaetaan näillä sivuilla muidenkin oppilaitosten käyttön hankkeiden edetessä.


Tietoa ja elämyksiä koulun arkeen

Jokaisella oppilaitoksella on ainakin yksi kumppanuuskoulu, useimmiten Afrikassa. Kouluissa on pidetty teemapäiviä ja tehty videoita sekä kirjoituksia eri aiheista, kuten nuorten tulevaisuudesta ja syrjäytymisestä. Kumppanuuskoulujen kanssa on vertailtu koulupäiviä ja vaihdettu sähköposteja, kirjeitä tai valokuvia. Monen koulun ohjelmaan on kuulunut vierailu kumppanikouluun.

KOMPPI-koulut ovat myös toteuttaneet kotikansainvälisyyttä kutsumalla vieraakseen omalla paikkakunnalla asuvia maahanmuuttajia. Globaalikasvatusjärjestöjen käynnit ovat tuoneet uutta tietoa sekä elämyksiä ja vaihtelua koulun arkeen. Avointen ovien päivinä myös vanhempia on kutsuttu tutustumaan hankkeisiin.

Useat oppilaitokset ovat perustaneet hankeblogeja ja hyödyntäneet muutenkin sosiaalista mediaa tiedottamisessa sekä viestinnässä kumppanikoulujen kanssa. Koulujen projektit ovat myös saaneet  yleisemminkin näkyvyyttä paikallisissa ja valtakunnan tiedotusvälineissä.
SYMPOSIUM
YHTEYSTIEDOT
Nettiyhteyksiä Nepaliin
Maailmankoulun matkalaukut
KOMPPI -hankkeen yhteystietoja
Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila  |  puh. 029 533 1144  |  paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen  |  puh. 029 533 1084  |  liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus  |  puh. 029 533 1000  |  PL 380, 00531 Helsinki  |  Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska


KOMPPI -HANKKEEN WWW-SIVUSTON  |  13.3.2014  |  1-taso KOMPPI etusivu  |
monvärinen pallokuva bannerissa ja tekstin lisävärinä harmaa (hankesivuissa pallossa ja elementeissä vaihtuva hankeväri) sisältää vaihtoehtoisia toimintoja ehdotuksina    suunnittelija: KOMPIN graafikko ja visuaalinen ohjaaja Heli Niska
Aurinkokeittimiä käyttöön Etiopiassa

Veikkolan koulun aurinkokeitinprojekti on tuottanut tulosta Etiopiassa. Yhteistyökoulu Addis Abebassa on ryhtynyt valmistamaan keittimillä säännöllisesti ruokaa osalle oppilaista. LUE LISÄÄ >
Elokuvan lumo ylittää rajat

Burkina Faso on Afrikan merkittävimpiä elokuvamaita. Se tiedettiin Jyväskylän Lyseon lukiossa, joka suunnitteli jatkoa yhteistyölleen burkinafasolaisen koulun kanssa. Lyseolaiset päättivätkin opetella lyhytfilmin tekoa ja hupentaa hankkeensa elokuvafestivaaliin keväällä. LUE LISÄÄ >
Raunistula omisti koulupäivän KOMPILLE

Turkulainen Raunistulan koulu järjesti lauantaina 18. tammikuuta kokonaisen KOMPPI -hankkeelle omistetun teemapäivän. Mukaan oli kutsuttu oppilaiden vanhemmat, joille kerrottiin koulun Global School for All -hankkeesta. Siinä alakoulun oppilaat vertaavat koulupäiviä Etiopiassa ja Nepalissa sijaitsevien kumppanuuskoulujen kanssa. LUE LISÄÄ >
Mekdelan koulu haaveilee nettiyhteydestä

Raunistulan etiopialaisella kumppanikoululla on jo tietokoneluokka, mutta ei vielä verkkoyhteyttä. Toistaiseksi netti on ollut koululle liian kallis, kertoo Mekdela Schoolissa vieraillut turkulainen Melina Negash.            LUE LISÄÄ >
KOMPPI AVAA UUDEN IKKUNAN GLOBAALIKASVATUKSEEN

Koulut luovat tasavertaisia kehityskumppanuuksia