HAKU
KOMPIN ETUSIVULLE
KOULU
Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
Alakoulu, luokat 1 - 6
Oppilaita runsaat 300


HANKE
Lapsen päivä

KUMPPANIKOULU
Gola Fortunate Nursery and Primary School Gambiassa

LÄHTÖKOHTA
Tasavertainen ja kunnioittava yhteistyö kumppanikoulujen välillä

MITÄ TEHTY
Järjestetty aloitusjuhla, käyty kirjeenvaihtoa kumppanikoulun kanssa, avattu hankeblogi, tehty ryhmätöitä eri oppiaineissa, eläydytty gambialaisten elämään

OSALLISTUJAT
Koko koulun väki

TAVOITTEITA
Tuodaan esille koulutusta ihmis--oikeutena.Vahvistetaan kulttuurien tuntemusta,kotikansainvälisyyttä, globaalia vastuunkantoa ja oppilaiden osallisuutta.

MATKA
Ryhmä Kirkonkulman koulun opettajia kävi Gambiassa joulukuussa 2013

ERITYISTÄ
Mielenkiinnon kohteena monikulttuuriset sovittelutaidot; kumppanikoulu tutustutetaan koulusovitteluun ja restoratiiviseen pedagogiikkaan.BLOGI


Kirkonkulman koulun blogi
Lapsen päivä -hankkeestaTUTUSTU TOISEEN, OPI ITSESTÄSI

Kirkonkulman koulun hanke Lapsen päivä, kumppanimaa Gambia
Millainen on gambialaisen alakoululaisen päivä, ja löytyykö siitä yhtäläisyyksiä suomalaisen ikätoverin elämään? Näitä kysymyksiä lähti selvittämään hämeenlinnalainen Kirkonkulman koulu, jossa tavoitteeksi asetettiin ymmärryksen lisääminen ja myönteisten mielikuvien synnyttäminen kansainvälisestä koulukumppanuudesta.

Yhteistyökouluna suomalaisilla on gambialainen Gola Fortunate Nursery and Primary School. Kumppanuuskouluilla on yhteisiä piirteitä. Molemmat ovat alakouluja, joissa opiskellaan luokilla 1 - 6. Golassa on lisäksi alkuopetusta. Koulut ovat myös samankokoisia, sillä oppilaita on molemmissa runsaat 300.

Lapsen päivä -hankkeessa Kirkonkulman oppilaat ovat tutustuneet afrikkalaiseen kulttuuriin ja pohtineet, mikä heitä kiinnostaa gambialaisen lapsen elämässä ja minkälaisia ovat lasten onnen aiheet kahdessa maassa. Oppilaat ovat myös saaneet miettiä, millaisia yhtäläisyyksiä lasten elämässä on kulttuurieroista huolimatta. Tämä on tarjonnut uusia näkökulmia Kirkonkulman väen omaan elämään, koulunkäyntiin ja kulttuuri-identiteettiin.

Hankkeeseen on ottanut osaa koko Kirkonkulman koulu. Projektia on organisoinut tiimi, johon kuuluu oppilasedustajia. Liikkeelle on lähdetty innolla ja uusien afrikkalaisten kavereiden toivossa. Syksyllä 2013 pidetyn aloitusjuhlan jälkeen oppilaat ovat lähettäneet postia kumppanikouluun ja Gambiaa on käsitelty oppitunneilla. Aihe on myös näkynyt käytävillä. Koulun tiloihin on rakennettu Gambia-seinä ja Info-TV:ssä on pyörinyt kuvia hankkeesta. Lapsen päivästä on perustettu myös oma bloginsa.

Golan kouluun tehtiin myös tutustumiskäynti, johon otti osaa ryhmä koulun opettajia. Matkalla oli mukana valokuvaaja Jari Kivelä, jonka otoksia Gambiasta on esillä näillä sivuilla. Suurena toiveena oli saada gambialaisia opettajia vastavierailulle Suomeen. Käyntiä oli valmisteltu jo pitkälle, mutta Suomen suurlähetystö Nigeriassa ei myöntänyt viisumia.

Koska tavoitteena on yhdenvertainen kehityskumppanuus gambialaisen koulun kanssa, hankkeessa on käytetty menetelminä vertaisoppimista ja vertaisarviointia yhtä lailla opettajien kesken kuin oppilaiden välillä. Ydinajatuksina ovat olleet molemminpuolinen oppiminen sekä arvostava ja kunnioittava suhtautuminen kumppanuuskoulujen välillä.

Erääksi tärkeäksi teemaksi on noussut koulusovittelu ja restoratiivinen pedagogiikka yleensä. Aiheesta on myös avattu keskusteluyhteys gambialaisten kanssa. Rehtori Ulla Sara-ahon sanoin ensiaskeleet Kirkonkulman ja Golan koulujen välillä on otettu, ja jatkossa yhteistyötä halutaan tiivistää vastavuoroisen kumppanuuden hengessä.

Liikkeelle lapsen näkökulmasta
Viikko Gambiassa 
Koulusovittelu kannattaaGola Fortunate School Gambiassa


Tytöt yhdenmukaisissa koulupuvuissaan                 Kulttuurivaihtoa puolin ja toisin                                    Päivän ateria valmistuu
> KIRKONKULMAN KOULUN HANKE
              > Koulun yhteystiedot
> Liikkeelle lapsen näkökulmasta
> Viikko Gambiassa
> Koulusovittelu kannattaa

aaaaa
Yhteystietoja ja lisätietoja
KIRKONKULMAN KOULU

Yhteyshenkilö


rehtori Ulla Sara-aho | ulla.sara-aho(at)hameenlinna.fi | puh. (03) 6214 582 | Vanhanpappilantie 87 |
13300 Hämeenlinna
Koulun kotisivu


KOMPPI -HANKKEEN YHTEYSTIEDOT


Koordinaattorit Opetushallituksessa

Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.fi

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo  |  Ulkoasu: Heli Niska