LINKIT
Kestävä kehitys
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.
Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas

​kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Kestävän kehityksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas

kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Globaalin kuluttajan oppikirja ja ajokortti

Globaalin kuluttajan oppikirjat ovat ilmaisia kouluille. Opettajan taustamateriaali on saatavissa vain PDF-muodossa. Kirjat on tarkoitettu käytettäväksi yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ja niistä on saatavana myös ruotsinkielinen versio Den globala konsumentens lärobok. Oppikirjoissa esitellään arkisen kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin sekä ympäristön että ihmisten kannalta. Lisäksi pohditaan vastuullista kuluttamista ja esitellään vaikuttamiskeinoja.
Life-Link Friendship Schools

Kansainvälisen Life-Link –järjestön tavoitteena on edistää koulujen ja 12-19-vuotiaiden nuorien ver-kostoitumista. Ajatuksena on aktivoida nuoria osallistuminen yhteisiin projekteihin, jotka liittyvät mm. ympäristöön, terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattoman Life-Link -järjestön hankkeet kiteytyvät kolmeen perusajatukseen: huolenpitoon itsestä, huolenpitoon toisista ja huolenpitoon ympäristöstä. Järjestötoiminnan perustana ovat luonnontieteet ja yhteiskunta-tieteet. Vuonna 1987 perustettu järjestö toimii Uppsalassa.
Katso lisäksi: