Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
kansainvälisyys

​​K​​ansallinen kansainvälisyys on osaamisen vaihtoa kotimaassa.
(Kansainvälisyys – juhlapuheista koulun arkeen, tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille, Opetushallitus, CIMO, 2008)

Kansallinen kansainvälisyys on käsitteenä uusi, mutta siihen liittyvä toiminta tuttua: tutustutaan autenttiseen kansainvälisyyteen tai parhaaseen kansainväliseen osaamiseen kotimaassa. Voidaan esimerkiksi tehdä opettaja- ja oppilasvierailuja eri maiden lähetystöihin ja kulttuurikeskuksiin, korkeakoulujen kansainvälisiin keskuksiin tai kielikouluihin tai tutustutaan kansallisesti merkittävien kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan.
(Kansainvälisen toiminnan laatusuositus, Opetushallitus, CIMO, 2011)

HYVIÄ
        KÄYTÄNTÖJÄ
SAAKO OLLA POLYFONIAA RANSKALAISITTAIN?

Frankofonia–teematapahtumat ​motivoivat oppilaita ranskan​opiskeluun ja eri ranskankielisiin ​kulttuureihin tutustumiseen. ​Yhdessä tekeminen ja koko kouluyhteisön ​mukanaolo vahvistaa koulun positiivista me-henkeä ja lisää osaltaan kouluviihtyvyyttä. Frankofonia–tiimiin otetaan mukaan oppilaita eri luokka-asteilta.
​Teemapäiviä tai –viikkoja suunnitellessa on tärkeää verkostoitua koulun lähialueen toimijoiden kanssa ja pyytää mukaan kansallisia toimijoita.


KULTTUURIEN KOHTAAMISTA ​SUOMALAISESSA LUONNOSSA

Eri kulttuureista tulevat oppijat opiskelevat ​ja tutkivat toiminnallisesti suomalaisessa luontoympäristössä ja samalla ​oppivat ​kulttuurista kanssakäymistä luontaisessa oppimistilanteessa.
KANSALLINEN KANSAINVÄLISYYS
Potkua kieltenopiskeluun toiminnallisilta kielileireiltä

Työpajatyöskentelynä toteutetulla kielileirillä oppilaat osallistuvat vuorovaikutteiseen toimintaan opiskelemallaan kohdekielellä. Leirejä on mahdollista toteuttaa niin paikallisena kuin alueellisenakin yhteistyönä ja mallissa yhdistyvätkin hienolla tavalla kansainvälisyyspyramidin kolme alinta tasoa. Työpajojen ohjaajina toimivat kohdekieliä äidinkielenään puhuvat vaihto-opiskelijat tai muut paikkakunnalla tai seutukunnissa asuvat, kohdekieliä äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Materiaalia:
Kielileirin järjestyssäännöt
Osallistumissitoumus
Esimerkkikutsu ja -ohjelma
Todistus kielileirin vetäjälle