LINKIT
Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.
Osallistuva oppilas - Yhteisöllinen koulu​​

Koulun kehittämisen kansio​, jossa Tässä kehittämiskulttuurissa oppilailla on yhtä merkittävä rooli kuin koulun aikuisilla.
Ideapakka

on pakallinen ideoita oivalluttamiseen. Ideapakka 50 menetelmää, joilla kouluttaja, ryhmän ohjaaja, projektipäällikkö voi osallistaa ja aktivoida.
Katso lisäksi: