HYVÄN HANKKEEN KRITEERIT
HYVÄN HANKKEEN KRITEERIT YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTÄMISEEN

Opetushallitus on laatinut yhdessä hyvän hankkeen kriteerit.

Hyvän hankkeen kriteerit on suunniteltu ohjaamaan kaikkien kansainvälisyyden kehittämishankkeiden rahoitushakemusten suunnittelua ja tukemaan toteutuvia hankkeita. Tarkoitus on, että hankkeiden suunnittelua ja toteutusta arvioidaan alla kuvattuja tarkastelukulmia hyödyntäen. Samalla suunnitelmia peilataan koulun perustehtävään, opetussuunnitelmien toteuttamiseen ja opetuksen/oppimisen kehittämiseen.

Hyvän hankkeen kriteerit ovat hanketoiminnan laadun arvioinnin työkalu. Niiden avulla voidaan selvittää, onko hankkeessa työstetty riittävästi hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia asioita. Monipuolisesti koostetuista kriteereistä (olennaisten asioiden kokonaisuuksista) sekä niiden tasapainoisesta yhteisvaikutuksesta syntyy hyvä hanke. Hyvä hanke toteuttaa lähtökohtaisesti koulun perustehtävää, opetussuunnitelmaa, ja siitä jää pitkäkestoisia, positiivisia muutoksia koulun ja sen sidosryhmienkin arkeen. ​​

Hyvän hankkeen kriteerit ovat hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia asioita, jotka voidaan jaotella alla kuvattuihin kuuteen ryhmään. Opetussuunnitelman toteutuminen ja edelleen kehittäminen on koulun perustehtävää, jonka tulee saada positiivista vaikutusta kustakin asiaryhmästä. ​​

Hyvä työkalu projektin suunnittelun ja toiminnan arvioinnin tueksi: projektin riskianalyysitaulukko​​
VAIKUTTAVUUS
OPPIMISYMPÄRISTÖ
VERKOSTOITUMINEN
KESTÄVYYS
TUOTOS
RESURSSIT
Rehtori Tuomo Iltasen esitys:
Kansainvälisyys ja hyvä hankehallinta​​
​www.hameenlinna.fi/kaurialanlukio