GLOBAALIKASVATUS
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
​​Global citizenship - Education Scotland

Read this important guidance document for ideas and inspiration on how to develop global citizenship as a theme across learning. Global citizenship is a key context for learning across the curriculum and ensures that our children and young people can play a full and active part in society – politically, socially, economically, environmentally and culturally.
GLOBAALIKASVATUSLINKKEJÄ:

​​​PORTAALEJA KESKEISIIN AINEISTOIHIN


Edu.fi-sivuston globaalikasvatuksen linkkejä - Opetushallituksen globaalikasvatuksen aineistot ja linkkejä muiden tuottamiin verkkoaineistoihin.

Globaali-ikkuna - Opetushallituksen verkkoaineisto avaa viisi ikkunaa globalisaatioon. Mukana tehtäviä ja tuttujen henkilöiden videokertomuksia suhteestaan globalisaatioon.


KEHITYS- JA IHMISOIKEUSJÄRJESTÖJEN SIVUJA

Kepan globaalikasvatus.fi-palvelu  - Opettajille paljon ideoita ja vinkkejä globaalikasvatukseen. Sivuja ylläpitää kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto, jota koordinoi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.

Kouluvierailuja tekeviä järjestöjä  - Kepan sivuilla tarjolla moneen oppiaineeseen sopivia kouluvierailuja.

Maailmankoulu  - Globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille, mukana mm. aineistomatkalaukkuja kouluille. Sivuja ylläpitää Rauhankasvatusinstituutti ry.

Ihmisoikeudet.net  - Paljon tietoa sekä taitoa ja asenteita ihmisoikeuskasvatukseen, mukana valmiita tehtäviä oppilaitoksille.
Ihmisoikeudet.net-hankkeessa on mukana useita kansalaisjärjestöjä.


JULKAISUJA

Koulu kohtaa maailman – mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee?
Globaalikasvatuksen Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeesta koottu julkaisu. Vuosina 2010 – 2011
toteutetussa hankkeessa oli mukana 15 oppilaitosta, OPH ja ulkoministeriön kehitysviestintä. Julkaisuun koottiin
koulujen hankkeet ja asiantuntija-artikkeleita.

Maailmankansalainen ja media
Globaali- ja mediakasvatuksen toimintamalleja peruskouluille.

Kotikansainvälisyys – Kansainvälisyystaitoja kaikille
OPH:n ja CIMO:n esite kotikansainvälistymisestä kiinnostuneille.

Kansainvälisen toiminnan laatusuositus
OPH:n ja CIMO:n laatima laatusuositus, joka on tarkoitettu yleissivistävälle koulutukselle kansainvälisen
toiminnan itsearviointiin.

Kuvien ja viestin käyttöopas kehitysviestintään
Eettisiä ohjenuoria viestintään, julkaisijana Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys.


YK:N KEHITYSTYÖHÖN LIITTYVIÄ AINEISTOJA

YK:n kehitysohjelma - Maailmanlaajuisen kehitysyhteistyöverkosto UNDP:n sivut. Tietoa mm. YK:n vuosituhattavoitteista.

GLOBALIS - Tietoa maailmantilasta, vuorovaikutteinen tietokanta kaikille. Verkkopalvelu on rakennettu erityisesti koulujen tarpeet huomioiden

Suomen YK-liitto - ​​Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita keskittyen erityisesti kansainvälisyys- ja globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.


ULKOMINISTERIÖ

Tietoa Suomen kehityspolitiikasta
Ulkoministeriön kehityspolitiikan sivut, mukana mm. uutisia ja tietoa kehityspolitiikan periaatteista.

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma
Julkaisussa käydään läpi kehityspolitiikan toimintatavat, tavoitteet, painopisteet ja Suomen humanitaarinen apu.


ASIAA PAKOLAISUUDESTA

Pakolaisapu.fi  - Suomen Pakolaisavun sivuilta löytyy tietoa pakolaisuudesta.


UUTISIA JA ARTIKKELEITA KEHITYSMAISTA

Maailma.net  - Uutisia kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja globaalikysymyksistä.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. POPS 2014, s. 16​
Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichtin julistus 2002).

​​Globaalikasvatus korostaa maailmankansalaisen etiikkaa, maapallon resurssien rajallisuuden tunnustamista ja taitoa toimia viisaasti ja vastuullisesti globalisoituneissa toimintaympäristöissä.
Globaalikasvatuksen tavoitteena on kasvattaa maailmankansalaisia.

​Maailmankansalaisen identiteetti pohjautuu vahvaan eettiseen sitoutumiseen sekä haluun suojella yhteistä maapalloamme ja tehdä työtä sen puolesta.

Viereisessä kompetenssikukkasessa kuvattuja maailmankansalaisen osaamisalueita on esitelty mm. Porin kaupungin Meillä ja Maailmalla -sivustolla.​