Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
kansainvälisyys
eTwinning


​eTwinning erbjuder Europas lärare en mångsidig webbmiljö och en mängd behändiga verktyg, med vilka skolorna enkelt kan hitta en eller flera partner och genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir IT och digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen.

eTwinning är för hela skolpersonalen från förskolan till den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Om projektpartnern, tidtabellerna och projektinnehållet bestämmer lärarna
själva, och eTwinning innehåller ingen tungrodd projektrapportering. Ett eTwinningssamarbete kan bra kombineras med andra program, t.ex. Comenius- eller Nordplusprojekt.

​I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum, som stöder eTwinninglärarna. Stödtjänsterna kompletteras av ambassadörsnätverket. De nationella supportcentrena samarbetar intensivt. Också samarbetet mellan finländska supportservicen och centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, Cimo är tätt.
eTwinning är en del av Europeiska kommissionens program Comenius, som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Programmet startade år 2005 och blev snabbt populärt.
I början av år 2012 hade över 150 000 skolor från EU-länderna, Norge, Island, Turkiet och Schweiz gått med., och eTwinning är idag ett europeiskt lärarnätverk för partnersök, kunskapsdelning, informellt lärande och fortbildning . I Finland är över 1000 skolor och över 200 lärare registrerade eTwinnare.


eTwinning Animation