Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
LINKIT
Esi- ja alkuopetus

Lapsen ääni - tarina minulta

Mitä on osallisuus? Miksi lapsen ääni on tärkeä? Miten lasten osallisuutta voi edistää? Miten mediailmaisu auttaa lapsen äänen esilletuomisessa? Pelastakaa Lapset ry:n julkaisemassa kasvattajia kannustetaan näkemään lähiarjen käytännöissä osallisuuden mahdollisuudet.
Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas

​kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Kestävän kehityksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Globaalikasvatus UM

Suomen Ulkoasiainministeriön ​Globaalikasvatus-sivu tarjoaa vinkkejä kouluille ja varhaiskasvatukseen.
​Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Apulaisrehtori Pertti Kuosmasen esitys Merenrannalta maailmaan hankkeen koulutustilaisuudessa.
Maailmankoulu

Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutti ry:n globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille ja muille kasvattajille. Se tarjoaa materiaalipalvelu sekä järjestää koulutuksia globaalikasvatuksen eri teemoista. Materiaalipalveluun sisältyy mm. kehitys- ja globaalikasvatuksen opetusmateriaalipaketit, eli Maailmankoulun matkalaukut sekä nettisivusto, jolta löytyy yli 50 kansalaisjärjestön tuottamaa materiaalia. Maailman-koulun toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Kokkolassa.
Compasito - Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Euroopan neuvoston nuorten ihmisoikeuskasvatuksen kokemuksiin perustuva Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasito tarjoaa käytännön työkaluja arvojen ja sosiaalisten kysymysten käsittelemiseen lasten kanssa. Se antaa perustiedot lapsen ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista.
Lisää linkkejä: