Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
LINKIT
Alakoulu, luokat 3-6
Globaalikasvatus UM

Suomen Ulkoasiainministeriön ​Globaalikasvatus-sivu tarjoaa vinkkejä kouluille ja varhaiskasvatukseen.
​Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Apulaisrehtori Pertti Kuosmasen esitys Merenrannalta maailmaan hankkeen koulutustilaisuudessa.
Maailmankoulu

Maailmankoulu on Rauhankasvatusinstituutti ry:n globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille ja muille kasvattajille. Se tarjoaa materiaalipalvelu sekä järjestää koulutuksia globaalikasvatuksen eri teemoista. Materiaalipalveluun sisältyy mm. kehitys- ja globaalikasvatuksen opetusmateriaalipaketit, eli Maailmankoulun matkalaukut sekä nettisivusto, jolta löytyy yli 50 kansalaisjärjestön tuottamaa materiaalia. Maailman-koulun toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Kokkolassa.
Compasito - Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Euroopan neuvoston nuorten ihmisoikeuskasvatuksen kokemuksiin perustuva Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasito tarjoaa käytännön työkaluja arvojen ja sosiaalisten kysymysten käsittelemiseen lasten kanssa. Se antaa perustiedot lapsen ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe

on mahdollisuus tutustua siihen kansainvälisyyteen liittyvään aiheeseen, joka juuri sinua kiinnostaa. Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista.
Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas

kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Katso lisäksi: