POLKKA on kansainvälisyyssivusto, jossa esitellään ​hyviä ​​käytäntöjä ​ja ​materiaalia peruskoulujen ​​ja ​lukioiden ​​​kansainvälistymiseen.​ ​​​Sivusto toimii tukimateriaalina oppijalle, ​opettajalle ​ja ​ ​rehtorille ​​sekä koulutuksen ​järjestäjälle.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ​kansainvälisyys

LÄHTÖKOHDAT


-osiossa esitellään opetuksen ja kasvatuksen
​perusteita ​kansainvälisyyden toteuttamisessa
​sekä ​yhteisöllistä toimintakulttuuria toteutuksen
mahdollistajana.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

​​​on koottu suomalaisten ​peruskoulujen ​​ja lukioiden ​​​kehittämistä upeista ​malleista. ​​​​Ne on luokiteltu ​kansainvälistymisen tasojen mukaisesti.
HAKU
​​
-sivulta löydät etsimäsi. 
MATERIAALIT

​sisältävät kattavan  ​kokoelman työkaluja​ ​kansainvälisyyden toteuttamiseen niin eri oppiaineissa, ​aihekokonaisuuksissa kuin ​​eri luokka-​asteilla ​ ​​ja koulu​​muodoissakin.